Agenda

Agenda | Protestantse Kerk Nederland

 1. Op vrijdagavond 28 december vindt voor de tweede keer een TOP2000-kerkdienst in Woerden plaats.

  Na het grote succes en de volle Kruiskerk van vorig jaar kon een vervolg niet uitblijven. Extra blij is de organisatie dat er nu een band ‘van eigen bodem’ komt spelen. Dit jaar verleent de coverband “De Buren” uit Woerden haar medewerking aan deze bijzondere dienst. Dominee Joost Schelling praat de muziek aan elkaar met o.a. verbindende Bijbelteksten. Thema van deze editie zal zijn: Het regent…zonnestralen! Door de Top2000muziek, maar zeker ook door deze andere opzet, zal het zo geen ‘standaard’ kerkdienst worden, maar een feestelijke avond uit rond geloof, hoop en liefde. 

  Alles samengevat op een rij:

  Datum en tijd: vrijdag 28 december om 19.30 uur 

  Thema: Het regent…zonnestralen!

  Locatie: Kruiskerk, Mesdagplein 4 te Woerden.

  Kosten: Toegang gratis, na afloop hapje en drankje.

  Medewerking van: Coverband “De Buren” en ds. Joost Schelling uit Woerden

 2. Wim dekker geeft in 2019 weer een leeskring voor predikanten en andere theologen gedurende vijf middagen. Het thema is dit jaar: Geest van hierboven.

  De leeskring bestaat uit 5 middagbijeenkomsten en start op 9 januari 2019.

  Centraal staan twee recente boeken over de pneumatologie. Het eerste is van J. Veenhof, De kracht die hemel en aarde verbindt. De identiteit van de geest van God als relatiestichter, Boekencentrum 2016. Het tweede is van Willem Maarten Dekker en Andries Zoutendijk, De Geest onderscheiden , Boekencentrum 2017.

  In beide boeken wordt vaak gerefereerd aan O. Noordmans. Daarom zullen we ook een paar centrale stukken uit het Verzameld Werk van Noordmans bespreken, die handelen over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Voor zover daar nog ruimte voor is zal ook aandacht gegeven worden aan de wending , die zich bij A. van de Beek voltrok, toen hij zijn eerste boek over de Geest: De adem van God, uit 1987 min of meer herriep en met een nieuwe pneumatologie kwam in Lichaam en Geest van Christus, Boekencentrum 2012. De eerste twee boeken worden door iedereen gelezen. De andere literatuur zal er bij betrokken worden door de studieleider of door leden van de leeskring, die hier een taak op zich willen nemen.

  In deze brede oriëntatie gaat het uiteindelijk om de vraag of er in de huidige preken en kerkelijke praktijken binnen de hoofdstroom van de protestantse kerken voldoende aandacht is voor de Heilige Geest en zijn werk. Vanouds werd binnen de bevindelijke stroming van het gereformeerd protestantisme in dit opzicht gesproken van een manco. Nu gebeurt dit met name vanuit de charismatische beweging binnen en buiten deze kerken. Wij willen het ons bij de beantwoording van deze vraag zeker niet gemakkelijk maken. Vandaar de brede oriëntatie met steeds daarbij reflecties op onze eigen kerkelijke praktijken en verkondiging.

  * Data: 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei 2019 van 13.00-16.00 uur
  * Locatie: Kerkgebouw de Kandelaar, Nijkerk
  * Tarief: € 95,-
  * Studiebelasting: in totaal 80 à 100 uur

 3. Nieuwe vormen van kerk-zijn staan bij deze bijeenkomst centraal. Iedereen die hierover geïnformeerd wil worden of dit traject feedback wil geven is welkom.

  Vanuit de Protestantse Kerk ontstaan sinds 2005 nieuwe vormen van kerk-zijn. Nu deze initiatieven volwassen worden, komen er fundamentele vragen over kerk-zijn op tafel: rond lidmaatschap, de rol van predikanten, sacramenten en de organisatie van de kerk.

  Tijd voor een goed gesprek

  In opdracht van het moderamen is begin 2018 een startpaper geschreven, daarna is er onderzoek gedaan en momenteel wordt gewerkt aan een rapport over de vragen en knelpunten. Tijdens de synode van april 2019 kunnen er besluiten worden genomen.

  10 januari 2019 is er een openbare bijenkomst in Drachten (De Arke, Flevo 161).

  Er zijn nog vier andere openbare bijeenkomsten:

  • Amsterdam Zuidoost, 22 januari 2019 (De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11)
  • Dordrecht, 5 februari 2019 (Andreaskerk, J.v.Heemskerckstraat 19)
  • Apeldoorn, 7 februari 2019 (De Hofstad, Hofveld 52)
  • Eindhoven, 19 februari 2019 (Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3)

  Alle avonden starten om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

  Aanmelden

  Meld u onderaan deze pagina aan.

   

   

 4. Benieuwd naar de liturgie van de Iona Community? Of wilt u een hernieuwde kennismaking en nu in het Nederlands? Dat kan. Op zaterdagmiddag 12 januari is er in Amersfoort een boekpresentatie van 15 vertalingen van liturgieteksten van de Iona Community.

  Teksten van de Iona Community kom je op heel verschillende plaatsen tegen. De combinatie van beelden uit het leven van alledag en bijbelse taal, aards en hemels, met humor en kracht tegelijk, spreekt mensen aan.

  Een nieuwe vertaling van de teksten van vijftien gebedsdiensten verschijnt in december 2018 bij KokBoekencentrum. Roel Bosch verzorgde deze, in samenspraak met velen die de teksten tussendoor beproefden. De Nederlandse Ionagroep organiseert op zaterdagmiddag 12 januari een kennismaking. Bij deze presentatie zullen gebruikers uit diverse hoeken delen hoe deze teksten in hun praktijk functioneren: in gevangenis en psychiatrie, jongerenviering en vrouwengroep. Natuurlijk, zoals dat bij Iona hoort, is er ook muziek en lied, en ruimte voor ontmoeting. Een inspirerende bijeenkomst, dus! Een ruim gesorteerde boekentafel is aanwezig.

 5. Het Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat organiseert vanaf 14 januari 2019 de basistraining Klinische Pastorale Vorming.

  Deze training is gericht op een diepgaande spirituele herbronning van uw identiteit en een duurzame verbetering van uw handelen. Naast de bekende werkvormen ook Pesso, interculturele communicatie, protocol-analyse, bibliodrama. Mogelijkheid van klinische leerstage in het Radboudumc of elders.

  Trainer: dr. Anneke de Vries m.m.v. gastdocenten.