Enkele van mijn zonen twitteren dagelijks. Om enigszins bij te houden waar zij zoal mee bezig zijn, volg ik hun mededelingen en vragen een paar keer per dag op mijn computer.

Vandaag las ik weer een verrassende tweet. Eén van de mannen kreeg een uitnodiging om mee te werken aan een vaderfestival in november. Hij vroeg mensen op twitter wat men zoal het meest waardeerde in hun vader. De reacties kwamen snel en waren zeer gevarieerd: afwezig, afstandelijk, trouw, ruimte gevend. Vaders zijn er dus – maar wie wist dat niet al? – in alle soorten. Ik had even de neiging om ook te reageren. Namelijk met de vraag wat die zoon van me het meest waardeerde in zijn vader. Maar omdat een twitterbericht door iedereen gelezen kan worden, deed ik het toch maar niet. ‘Privacy is de bescherming van de beschaving’, zo citeerde laatst mevrouw Gonsalves haar grootmoeder in het programma ‘Zomergasten’.

Stel je voor, dat die zoon van me ook via twitter reageerde, voor ieder leesbaar.

Maar het is een boeiende vraag. Juist ook, omdat ik de indruk heb, dat de manier waarop men de eigen vader heeft beleefd, invloed kan hebben op hoe men God de Vader ziet. Is Hij toegankelijk? Of afstandelijk? Streng en beperkend? Of ruimte gevend en stimulerend?

En hoe iemand God ziet, kan weer bepalend zijn of het geloof dat men van thuis krijgt aangereikt, gaat wortelen of juist niet.

De vader als rolmodel voor God. Een grote verantwoordelijkheid.

Maar waarschijnlijk ook een mooie kans.

Rolmodellen zijn van groot belang. De dagen, dat jongeren bijna automatisch de dingen van thuis meenamen, zijn grotendeels voorbij. Er zijn er, die verder gaan in het spoor van thuis. Maar voor velen zijn andere invloeden sterk. De groep waarin je zit. De voorbeelden van je ‘helden’. Sporters, musici, enzovoort.

Het is schitterend om te zien, dat het ook mogelijk is dat mensen ontdekken dat Jezus in zekere zin hun rolmodel kan zijn. Niet als een voorbeeld om na te volgen. Dat lukt toch nooit helemaal. Maar wel als bevrijdende Heer, door wie je gaat zien waar het echt op aan komt in je bestaan. Waardoor je gaat zien wat werkelijk belangrijk is en echt.

De vader als voorbeeld op het terrein van geloven, zal moeten laten zien, dat het niet zijn carrière is of zijn hobby, die het meest belangrijk voor hem zijn. In zijn leven zal merkbaar moeten zijn dat God echt de eerste plaats krijgt.

Maar goed, gelukkig zijn het de moeders (en andere vrouwen) die de meeste invloed hebben. Maar ook al is dat zo, het belang van de vader blijft. Juist omdat Jezus God bekend maakt als ‘onze Vader’.

Het zal via Jezus zijn, dat wij ontdekken hoe een echt goede vader in elkaar zit. Hij, Jezus, is ook beslissend wanneer het er om gaat te ontdekken hoe onze hemelse Vader is.

Een Vader met wie je niet hoeft te twitteren, maar die je te allen tijde kunt opzoeken en aanspreken.