Hemelvaart. Is Jezus weg? En als dat zo is, is dat goed of slecht? Zelf zei hij, dat het beter was voor ons wanneer hij zou gaan. Immers, dan kon de heilige Geest komen. Maar beter? Wat is er beter aan deze ruil?

Het lijkt soms dat God wel erg ver weg is. Onvindbaar en niet te merken. De hemel gesloten en wij alleen in de oneindige ruimte.

De laatste tijd heb ik een paar keer gepreekt over dit onderwerp. Over Jakob (Genesis 28) op de vlucht. Jakob, de bedrieger van zijn vader en schoonvader, van zijn broer en eerste vrouw (Lea). Jakob, die bij zijn terugkomst na jaren aan zijn boer Ezau beloofd dat hij hem snel zal opzoeken. Zelfs die belofte houdt hij niet.

En het is deze man, die ervaart dat God met hem is. Deze man, in wiens droom engelen opstijgen naar de hemel en terugkomen naar de aarde (let op de volgorde).

Wanneer zelfs iemand als Jakob zo omringd wordt door Gods nabijheid, zou dat dan voor mensen zoals wij anders zijn?

En dan die twee mannen die op weg zijn naar huis, naar Emmaüs (Lucas 24). Verslagen zijn ze, moedeloos en somber. En dan komt ineens de Overwinnaar, de Koning der koningen, met hen meelopen.

Je kunt wel denken dat God ver weg is, of zelfs dat je van God los bent, maar uiteindelijk bepaalt God zelf wat waar en werkelijk is.

Jezus was beperkt. Als mens was hij plaats- en tijdgebonden. Wie hem wilde horen en ontmoeten moest er voor op pad. Voor ons is dat inmiddels onmogelijk, daarvoor is het allemaal te lang geleden. Hoe lost God dat op?

Waarom is het beter dat Jezus weggaat?

 

Waar de Geest van God is, daar is hij zelf aanwezig. En dat is dan overal en altijd tegelijkertijd. Wij hoeven nergens heen om hem te ontmoeten, hooguit door de knieën.

Alomtegenwoordig. Het is een oud woord, maar het geeft precies aan waar het om gaat. En daarom was het beter. Dat teruggaan van Jezus naar de hemel. Wij hoeven niet te reizen naar welke heilige plaats dan ook om God te vinden. Hij is er bij. Zelf zoekt hij ons op. Dat is wat er door de komst van de Geest van God mogelijk is geworden. Daarom is het Pinksterfeest het feest van de ongekende mogelijkheden. De werkzaamheid van Jezus is grenzeloos geworden. Wie, waar dan ook, roept, wordt gehoord.

Pinksteren geeft dus heel veel meer mogelijkheden aan wie Jezus zoeken. En dat is dan nog maar één voordeel. Daar komt bij dat de Geest, als ‘God in ons’, zijn werk doet. Dat, waar Jezus toe uitnodigt, maakt Gods Geest mogelijk. Hij spreekt aan, hij overtuigt, hij vernieuwt, hij vertrouwt Gods mensen aan elkaar toe, hij helpt te zien waar het op aan komt, hij helpt ons God te kennen en Jezus te volgen. Kortom: hij vormt de gelovigen en hij bouwt de kerk. Wat wil een mens nog meer? Hemelvaart kan in ons verlangen losmaken.