We zijn er weer: Advent! Terwijl het buiten mistig en killer wordt, maken we het binnen warm en gezellig. Het is de tijd waarin familie- en vriendschapsbanden worden ervaren of aangehaald. Maar ook de tijd waarin eenzaamheid en gemis sterker wordt ervaren.

Maar naast deze zaken, die te maken hebben met onze relaties of het ontbreken er van, meldt zich de aandacht voor de relatie die de Heer, onze God, met ons zoekt.

Jezus is gekomen, als kwetsbaar Kind. God heeft zich gemeld in de wereld op een volstrekt nieuwe manier. We weten het, maar wat betekent het voor ons?

Kent u dat oude verhaal dat ons vanuit het Jodendom is aangereikt? Dat verhaal over God, die gezocht wil worden, maar tevergeefs wacht?

Een grootvader is aan het spelen met zijn kleinkinderen. Verstoppertje is het spel. Maar de kleinen kunnen hun opa, verscholen achter een gordijn, niet vinden. Hun aandacht verslapt dan ook en wanneer zij speelgoed vinden gaan zij daarmee aan de slag. En de grootvader wacht, staande achter het gordijn. De kinderen weten dat hij er ergens is, maar zoeken doen zij hem niet meer.

Het is de schaduwkant van het Kerstverhaal. We weten, dat God, in Jezus Christus, gekomen is; we weten – want het wordt ons keer op keer verteld – waarom hij gekomen is.

Maar we zijn zo gewend aan dit verhaal, dat het zoeken van Hem ons minder goed af gaat. We weten het en we nemen het voor lief.

Waarom Hij gekomen is? Ook dat verhaal kennen we. Maar hebben we Hem als Bevrijder nodig? Als Helper wel, want we komen allemaal zo nu en dan terecht in een situatie waarin we steun nodig hebben. Maar als Bevrijder?

De engel zei tegen de herders: “… vandaag is in de stad van David jullie een redder geboren”. Zouden zij zich hebben afgevraagd waarvan zij gered moesten worden? Zouden zij verder zijn gekomen dan de gedachte dat de bevrijding van de Romeinen er aan stond te komen?

In theorie weten wij wel zo ongeveer wat de woorden ‘Redder’, ‘Bevrijder’, ‘Verlosser’, betekenen. Maar wanneer dat persoonlijk wordt? Wanneer wij de vraag moeten beantwoorden wat deze redding voor ons betekent? Waarvan moet ik gered worden? En wanneer ik gered ben, wat betekent dat dan verder? Hoe verandert dat mijn leven? Mijn denken en mijn doen?

En wanneer ‘het spel’ begonnen is, hoe zoek ik dan die grootvader? En hoe lang blijf ik zoeken?

Hoe zoek ik God? Ook om steeds weer te ontdekken wat de gevolgen zijn van de komst van Jezus voor mijn doen en laten?

Advent is, naast alle viering en warmte, ook een tijd van bezinning. Op weg naar Kerst worden wij uitgedaagd om stil te zijn. En om bezig te zijn met de vraag hoe Jezus ons leven beïnvloed en vormt. Een tijd van zoeken naar God, die op ons wacht.