Zoals gezegd: Advent is (ook) nadenken. En soms lees je dan iets dat je raakt. Iets, waarvan het lijkt, alsof het deze periode op een praktische manier samenvat. Ineens de gedachte: Ja, daar gaat het over.

Gelukkig is Advent allereerst de weg die we gaan naar het gedenken van de komst van de Heer. Gedenken, dat wil zeggen dat we stilstaan bij wat er destijds is gebeurd, bij wat dat voor ons nu betekent en welke gevolgen het voor ons heeft voor ons doen en laten, ons geloven en hopen in de toekomst.

Maar wanneer we bezig zijn om over die dingen na te denken, komt de praktijk van ons christelijke leven aan de orde.

Toen las ik een citaat van de Engelse schrijver G. K. Chesterton. Hij kwam op latere leeftijd tot geloof en heeft er - misschien wel juist daarom – mijns inziens veel van begrepen.

Chesterton, beschrijft op zijn manier wat Jezus antwoordde op de vraag wat God van ons verwacht. ‘Liefhebben is houden van mensen waar niet van te houden valt (Hoe vertaal je anders unloveable?); vergeven is het onvergeeflijke vergeven en geloof is het ongelooflijke geloven.’

Wanneer je zoiets meeneemt als motto voor je dagelijkse leven, heb je een prachtige en praktische aanpak in handen.

Natuurlijk, God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, is niet minder mooi. Maar aan die woorden zijn we zo gewend en wie stelt zich de vraag wat ze betekenen?Laat staan hoe we ze uitvoeren.

Die omschrijving van Chesterton, heeft twee kanten. Enerzijds is het een uitdaging voor ons om zo goed mogelijke leerlingen te zijn (u weet wel: volgelingen van Jezus). Anderzijds is het een fantastische beschrijving van wat er met Kerst gevierd wordt. Wanneer wij de komst van Jezus vieren, dan zijn we bezig met dat, wat God gedaan heeft voor deze wereld. En wat dat is, dat heeft Chesterton samengevat.

Wat was (en is) er in deze wereld waar God zonder meer van zou houden? Weinig tot niets. Maar hij heeft voor de liefde gekozen. Wat hebben wij mensen gedaan met Jezus? Niet alleen destijds, maar tot op de dag van vandaag? Hoe hebben wij gereageerd op hem, die alles wat hij had achterliet en ons te hulp kwam? We hebben hem veracht, we hebben hem gedood, we hebben hem onverschillig links laten liggen. Onvergeeflijk? Niet dus! God is bereid om het ons te vergeven.

Geloof het of niet. Het is ongelooflijk. Zoals het hele verhaal van God, die in Jezus mens wordt, ongelooflijk is. Maar God helpt ons om het ongelooflijke te geloven.

Wat is er mooier? Kerst is het feest van de verwondering. Hoe meer je nadenkt over wat er aan de hand is, hoe groter de verbazing, hoe dieper de verwondering, hoe groter de vreugde.

Weet je gezegend, terwijl je onderweg met deze dingen bezig bent.