Het afschaffen van de wet op de zondagsrust komt er wellicht aan. In een stad als Amsterdam zal dat weinig verandering brengen, daar zijn bijvoorbeeld bijna alle winkels al op zondag open. Extra betaling voor hen, die moeten werken op zondag, is dan ook nog een besparing. Er is sprake geweest van afschaffing van de aftrekpost aan goede doelen, inclusief de kerken. Als dat doorgaat, zal menige gemeente nog meer moeite hebben om de begroting rond te krijgen. En nu probeert iemand van D66 een einde te maken aan het doorgeven van adreswijzigingen door de overheid aan de kerken. Dan wordt de administratie, vooral in grotere plaatsen, in rap tempo zeer vervuild vrees ik. Wat zou de achtergrond zijn van al deze acties? Het CDA zit niet in de regering, samen met CU en SGP kan er ook geen vuist gemaakt worden. Teveel belanghebbenden (kerkleden) hebben op ‘andere’ partijen gestemd. Maar wat beweegt de mensen van D66 en – in mindere mate – de PvdA om zo actief zaken te veranderen waar de christenen in ons land belang bij hebben?

Daar komt nog iets wonderlijks bij. Het Humanistisch Verbond, een organisatie met hooguit enkele tienduizenden leden, krijgt alle wind mee. Al jaren stelt men daar, ook al die landgenoten te vertegenwoordigen, die geen lid zijn van kerk of moskee. Met welk recht? Toch lijkt het, alsof zij een voorkeursbehandeling krijgen. Terwijl het argument tegen de kerken juist is, dat zij een dergelijke behandeling niet zouden moeten krijgen. En, zeker waar het gaat om de administratie, is er van voorkeur helemaal geen sprake. Het gaat gewoon om een zakelijke transactie, waar elke organisatie gebruik van kan maken.

Is het christenpesten? Dan wordt het tijd dat wij wakker worden. Pestgedrag bestrijden we toch?