En weer haalt het geloof het nieuws. En ook nu weer met ‘oude koek’. De boodschap was, dat Jezus niet zou hebben bestaan. Een kerk in Nijkerk stelde, dat wie dat dacht, maar niet op de kansel moest klimmen. Logisch lijkt me. Het verhaal van deze collega is niet nieuw. Het is een van de vele manieren om greep te krijgen op wat niet te bevatten is. Waar het verstand alleenheerser is, wordt van alles bedacht om het mysterie te ontmaskeren en hanteerbaar te maken. Het zal niet helpen. Het geheim van God, die wij kennen door Christus Jezus, geeft verwondering, dankbaarheid en vertrouwen aan wie gelooft. En geloven vraagt om verstand én gevoel, zoals elke relatie waarin liefde een rol speelt. Wie een van beide loslaat gaat zweven.

Wat jammer is, is dat mensen zich in verwarring laten brengen door beweringen van predikanten die hun eigen wijsheid stellen boven wat de Bijbel leert en eeuwenlange ‘wolk van getuigen’ bevestigt.

De scriba van onze landelijke kerk reageerde mijns inziens verstandig. Hij schreef onder meer: “We moeten niet terugvallen in de droomwereld van de mythe, maar wakker worden in het evangelie”. En: “Jezus Christus hing niet aan een mythisch kruis. Hij hing aan een echt kruis en droeg zo de echte last van de wereld”.

Blijft de vraag waarom velen zo snel geloven wat er beweerd en gedrukt wordt. Heeft het geloof dan niet een stevige basis? Is onze relatie met Jezus zo wankel? Weten we te weinig van wat ons in Bijbel en belijdenis wordt aangereikt? Praten we te weinig met elkaar over het geloof?