Hoewel ik best weet dat het zo is, verbaas ik me zo nu en dan toch steeds weer over de wijsheid van de woorden van Jezus en van andere teksten in de Bijbel. Wijsheid, die ons kan helpen beter om te gaan met dingen waar we tegen aan lopen.

 

Neem roddel, pesten, kwaadspreken. In het derde Bijbelboek, Leviticus, wordt roddel al aangemerkt als een soort poging tot doodslag. Pesten wordt in Leviticus 19 behandeld: pak niemand aan op haar of zijn zwakke punt. Het wordt uiteraard allemaal samengevat wanneer Jezus de tekst aanhaalt dat we een ander hebben te behandelen zoals we zelf behandeld zouden willen worden. Dus niet onze nogal passieve uitdrukking ‘wat gij niet wilt …’, maar een positieve en actieve aanpak.

 

Er wordt een houding voorgesteld, opgedragen zelfs, die van pas is bij allerlei zaken die momenteel spelen. Die eigenlijk altijd wel spelen, maar sommige steken momenteel sterk de kop op.

 

Neem de vreemdelingen ‘binnen onze poorten’. Toen begin vorige eeuw 1 miljoen Belgen naar ons land vluchtte, werden zij door een Nederland met 6 miljoen inwoners opgevangen en verzorgd. Goed, van hen werd verwacht dat zij weer terug zouden gaan naar huis. Maar niemand wist hoe lang die oorlog zou duren destijds. Op facebook stond een goede voor nu: “Wanneer je meer hebt dan je nodig hebt, bouw een langere tafel en niet een hoger hek’.  

 

Onze opstelling kan veel goed, maar ook veel kwaad doen. Nu we bijvoorbeeld zo overvloedig veel media hebben, zenders en tijdschriften, zoeken deze alle naar kijkers en lezers. Soms ten koste van wie of wat dan ook. Neem de zaak Wendy van Dijk. Deze presentatrice (o.m.) werd in een tijdschrift beschuldigd van cocaïnegebruik en – smokkel (voor eigen gebruik). Ze vertelde, dat zij sindsdien werd geschuwd door kennissen en op het schoolplein. Het werd een rechtszaak en zij won glansrijk. Maar hoeveel schade was er niet aangericht. En dat alleen voor oplagecijfers? En hoeveel brave burgers lezen er niet roddelbladen. Ze zeggen dat ze weten dat niet alles waar is wat er geschreven staat, maar ze houden de foute praktijken wel mee in stand door een dergelijk blad ter hand te nemen. Hoe zou dat gaan als Jezus in de wachtkamer zat ….? Wij zijn niet bedoeld om elkaar te beschadigen.

 

Gastvrijheid, barmhartigheid, gerechtigheid. Het zijn woorden, zo oud dat menigeen de betekenis misschien niet meer kent. Maar wat zijn ze belangrijk. En wat is het voor ons een uitdaging om er inhoud aan te geven. Niet alleen een uitdaging trouwens, het is een roeping voor wie Jezus volgt. Of niet dan?

 

‘De wereld een betere plaats maken.’ Je hoort het mensen nog wel eens zeggen of zingen. En het kan. Op kleine schaal, maar als ergens alle beetjes helpen dan is het hier.

 

Dat we gemakkelijk voorbij lijken te gaan aan wat zo voor de hand ligt, betekent waarschijnlijk dat we soms vergeten dat we volgelingen, leerlingen, discipelen, zijn. En dat die positie ons gedrag mag bepalen.