Of het een kwestie is van ouder en misschien zelfs een beetje wijzer worden weet ik niet. Wat ik wel weet is, dat ik me heel wat minder druk maak om wat mensen zeggen over de onzin van geloven.

 

De feesten, het gedenken van de zichtbaar geworden liefde van God, liggen achter ons. We maakten een nieuwe start. Juist in die periode las ik verschillende verhalen over niet kunnen en ook over niet willen geloven dat God bestaat. Een atheïst uit een moslimland maakte het wel heel bont. Hij was gevlucht omdat hij vanwege zijn ongeloof zijn leven niet meer zeker was. Maar wat is er in de plaats gekomen voor de religie waarin hij was opgegroeid?

 

Een paar citaten: “Religie wordt gebruikt om mensen onder de duim te houden …”; “De wereld zou er beter uitzien zonder religie” en “Wij hebben nu de wetenschap om ons te leiden”. Bij die eerste twee opmerkingen kan ik me iets voorstellen. Zeker, wanneer je opgroeit in een samenleving met starre religieuze regels die het leven beknellen. De laatste opmerking, over de wetenschap, vind ik wel grappig. In plaats van een relatie met de levende God, ontstaat er een onderwerping aan ‘de wetenschap’. Wat dit dan ook maar mag inhouden.

 

Er valt voor de man die dit alles zei nog veel te ontdekken. Voor wie niet trouwens? Maar zou de wereld echt beter af zijn zonder religie? Zeker is de naam van God of een god vaak misbruikt om kwaad te doen. Maar de meeste doden zijn gevallen onder regimes die er een godloze ideologie op na hielden. Stalin, Mao, Hitler hebben hun miljoenen verslagen. Om er maar een paar te noemen.

 

Al dat gepraat over het verdwijnen van religie, gaat meestal niet over geloof. ‘Geloof is een lege hand’, las ik laatst. Het is leven in een relatie met Hem die ons in zijn welwillendheid (genade) accepteert en alle ruimte geeft om in vrede te leven. Niet alleen zomaar een naaste kun je liefhebben, maar met Gods hulp ook je vijand. De weg van Jezus is wat dat betreft duidelijk. Hij is de       Bevrijder, de Vredevorst, die ons leven, ons denken en doen, kan vormen.

 

‘Denk zelf na’ was ooit de oproep van het Humanistisch Verbond. Ook al zo’n aardig misverstand. Alsof een christen niet geroepen zou zijn om het verstand te gebruiken. Maak dat maar eens duidelijk aan de vele christelijke wetenschappers die er zijn.

 

Maar als gezegd. Er was een tijd dat ik mij aan al dergelijk gepraat een beetje ergerde. Langzaam begin ik te leren dat ook wat dit betreft de woorden van Jezus gelden. Heb lief wie je geloof miskent of zelfs belachelijk maakt. Het is onwetendheid. Zoals van ons wel gezegd wordt dat wij ‘nog niet zover zijn’ en daarom nog geloven in God, zo geldt dat voor wie het geloof in zijn bestaan en aanwezigheid achterhaald vindt. Daarom is het het beste om voor deze mensen te bidden dat de Heer zich – hoe dan ook – aan hen bekend kan maken.