Zijn de goede bedoelingen nog werkzaam? Of was u er niet aan begonnen? Mijn indruk is, dat er meer over gepraat wordt, dat er meer grappen over worden gemaakt, dan dat ze serieus worden bedacht. Toch bestaan ze en soms is dat van levensbelang.

 

In ons gezin speelt het. Menigeen zal dat wellicht weten, want Tubantia heeft er uitgebreid over geschreven. Dat was naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Ren voor je leven’ van de hand van een van onze zonen – Klaas. Hij is lange tijd stevig verslaafd geweest en inmiddels weer zes jaar ‘vrij man’. Met zogenaamde goede bedoelingen, zou hij die vrijheid nooit hervonden hebben. Daar was meer voor nodig. Zoiets begint met de erkenning dat je verslaafd bent en de duidelijke beslissing om daaraan iets te gaan doen. Voor hem was het een verblijf in een kliniek, waar hij ook de bevrijdende werking van het hardlopen ontdekte. Maar de harde werkelijkheid komt natuurlijk daarna, wanneer het gewone leven weer begint. Verslaving is een blijvend iets, waar dagelijks tegen gestreden moet worden. Wat daarbij geweldig helpt zijn de bijeenkomsten van de AA (Anonieme Alcoholisten). Een van hun motto’s is: ‘Just for today’. Alleen vandaag. Denk niet aan morgen, maar sta vandaag sterk. Morgen is er weer een dag. Of, zoals Jezus zei: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last’. De AA heeft een uitgebreide ‘nabehandeling’, het Stappenplan. In twaalf stappen worden de (ex-)verslaafden geholpen hun leven weer op de rails te krijgen. Een van die stappen is het voeren van gesprekken met mensen die in de tijd voor ‘het herstel’ beschadigd zijn en geleden hebben onder het leugenachtige en slechte gedrag van de verslaafde. Stap voor stap op weg naar een leven vrij van datgene waar je aan verslaafd was. Het is een soort van discipelschapstraining. Stap voor stap ontdekken wat de nieuwe, de bevrijde manier van leven, inhoudt. Het is misschien een grote sprong, maar het doet mij weleens denken aan wat in onze gemeenten wordt gedaan. Alfacursussen en groeigroepen, gespreksgroepen. Die zijn er niet alleen voor niet-kerkleden, maar voor elke geïnteresseerde. Wij kunnen wel denken dat we het allemaal wel zo’n beetje weten, maar er valt zoveel te leren. Elke christen is een discipel, een leerling. En het is de vraag of de zondagse dienst ons voldoende bij de les houdt. De samenkomsten zijn van groot belang. De ontmoeting met God en met elkaar, de lofprijzing, het offeren. En natuurlijk valt er van de preek ook het nodige op te steken. Maar gericht leren lezen, bidden – het samen spreken over wat het christen-zijn voor ons betekent en wat de navolging van Jezus inhoudt elke dag weer, onder alle omstandigheden.

 

Hoe u dat doet weet ik natuurlijk niet. Wel weet ik, dat het voor mijzelf nog altijd een ontdekkingsreis is. Een reis overigens, die ik iedereen aan kan raden; die ik ook iedereen gun. Geen goede bedoelingen, maar kiezen en doorzetten.