In heel veel kerken liggen exemplaren klaar. Gratis mee te nemen. De Startkrant. Gemaakt om het geloof te bevorderen, een hart onder de riem te steken en om ons aan ideeën te helpen. Het valt mij op, dat dergelijk materiaal nogal eens blijft liggen. Je moet het de mensen in handen geven, dan willen ze het wel meenemen. Doet niemand dat, dan ligt er een stapel te vergelen – tot de volgende uitgave.

Een beeld misschien van één van de redenen waarom velen weinig meer weten van wat er zich afspeelt op het kerkelijk erf? U leest dit Kerkblad, maar hopelijk ook de artikelen en niet alleen de berichten van uw eigen gemeente. Hoeveel mensen lezen niet een regionale krant waarin geen enkele aandacht wordt besteed aan geloof en/of kerk? Pas nog hoorde ik bijvoorbeeld een kerkrentmeester mopperen op ‘Utrecht’. Nu is daar best iets op aan te merken, maar hij had het over teveel personeel en over verspilling. Het bleek dat hij niet op de hoogte was van de afname van het aantal medewerkers en van het positieve resultaat over het afgelopen jaar. En dat is dan ‘organisatie’. Maar de inhoudelijke zaken waar de synode mee bezig is? Zoals de bevordering van de aandacht voor jongeren en evangelisatie? Bent u op de hoogte? Er gebeurt veel moois binnen onze kerken. En het kan stukken beter. Maar wanneer wij niet weten waar we mee bezig zijn, plaatselijk, regionaal en landelijk, raakt het geheel uit zicht. En we zijn toch samen kerk? ‘Neem en lees.’

Pieter Boomsma