‘Zijn alle godsdiensten gelijk?’. Het was de titel van een boekje dat lang geleden werd geschreven door professor Joh. Verkuyl, een groot zendingsman.


De vraag van Wilders (PVV) aan Slob (ChristenUnie), tijdens een debat van fractievoorzitters, leek op die van Verkuyl. Alleen - zoals te verwachten was – versmalde Wilders de vraag tot islam en christendom. En het zal hem niet zozeer zijn gegaan om de inhoud van deze vormen van geloven, maar om de culturele uitingsvormen. En het zal hem niet zijn gegaan om ‘gelijk zijn’, maar om ‘gelijkwaardig zijn’. Slob werd kennelijk door de vraag overrompeld en wist zo snel niet een goed antwoord te geven. Misschien maar beter ook, want ik vermoed dat de vraag bedoeld was als strikvraag. Zou Slob ‘nee’ gezegd hebben, dan kon dat gemakkelijk worden uitgelegd als een respectloze diskwalificatie van andermans geloof. Zou hij ‘ja’ hebben gezegd, dan had hij niet alleen zware problemen hebben gekregen met zijn achterban, maar ook met zijn eigen geweten.

Het is natuurlijk een wonderlijk dilemma. Wie zou kunnen bepalen of godsdiensten gelijkwaardig zijn? Je mag zeggen dat ze het niet zijn, wanneer je bijvoorbeeld te maken zou hebben met een religie die mensenoffers of dergelijke dwaasheden praktiseert. Verder kun je het meer of minder radicaal oneens zijn met wat iemand gelooft en proberen zo iemand te overtuigen van iets beters. Meer niet.

Maar gelijk zijn de godsdiensten niet. Hoeveel mensen dat ook beweren of graag zouden willen. ‘Alle paden op de berg lopen naar dezelfde top’, wordt er soms gezegd. Of: ‘Het is maar net waar je geboren wordt of je christen of hindu bent’.

Met mijn verontschuldiging aan wie zo denkt, maar dergelijke uitspraken doen geen recht aan welke godsdienst of religie dan ook.

Neem de islam. Zeker nu we op weg zijn naar Goede Vrijdag en Pasen, kan het interessant zijn om te zien wat de Koran zegt over Jezus (daar Isa genoemd).

Het begint er al mee dat volgens de islam God geen zoon kan hebben. Maar daarover wordt ook binnen de christenheid verschillend gedacht.

Verder stelt de Koran, dat Allah niet toelaat dat mensen zijn profeet doden. Jezus zou dan ook niet gekruisigd zijn, maar een schijnlichaam. Opwekking uit de dood is dan uiteraard niet meer aan de orde, want wie niet gestorven is, kan ook niet uit de dood opstaan. Sterven, om de schuld te dragen van een ander, laat staan van de hele mensheid, en zo verzoening tussen God en mens te bewerkstelligen, is dan ook niet meer aan de orde.

De kern van het christelijk geloof, speelt dus geen rol in de islam. ‘Jezus Christus en die gekruisigd’, om het met Paulus te zeggen.

Het christelijk geloof is niet gelijk aan welke andere godsdienst dan ook.  God, die mens werd om de mensheid te hulp te komen en terug te halen naar de omgang met hem, is een unieke zaak. Iets om ontzettend dankbaar voor te zijn. En mochten we het ‘normaal’ zijn gaan vinden, dan is de Lijdenstijd een goede periode om weer te ontdekken hoe bijzonder de liefde van God voor ons is.