Gezamenlijk Zondagsblad

Informeert en inspireert betrokken kerkmensen

 

En weer kwam ‘het einde der tijden’ in het nieuws. Met betrekking tot Ruinerwold en het ondergedoken gezin daar werd het mijns inziens te snel naar voren geschoven. We weten tot nu toe eigenlijk nog maar heel weinig van wat zich daar heeft afgespeeld. Maar behalve in de berichten over dit bizarre verschijnsel, zou het mij niet verbazen wanneer de gebeurtenis op zich in diverse hoofden en gesprekken een plaats heeft. Dat zou niet voor het eerst zijn. De voorspellingen van ‘de getuigen van Jehova’ kennen velen wel. Niets kwam er van terecht, ook al hadden sommige leden zich voorbereid door al hun bezittingen alvast maar te verkopen. Maar ook in onze eigen gelederen leefde de gedachte wel. In een wereld waarin nogal wat chaos heerst, dient zich de gedachte dat het nu wel snel zal zijn afgelopen, gemakkelijk aan. Een spaarzame opleving van een op zich goed verlangen, dat in het algemeen nogal onderbelicht blijft: de Wederkomst van onze Heer. Maar wat is er de oorzaak van dat men zo nu en dan vermoed dat het einde nabij is? Volgens Jezus weet niemand van ons wanneer hij terugkomt. Wel zegt hij dat we er op voorbereid moeten zijn. De gelijkenis van de tien jongedames, waarvan er vijf de komst van de bruidegom misten, spreekt voor zich wat dat betreft. Maar ook meer uitgesproken geeft Jezus aan dat wij ons verder niet bezig moeten houden met speculaties. Paulus volgt ook dat spoor. Bij hem komt het er op neer dat wanneer Jezus komt, hij ons bezig moet vinden met wat ons in toevertrouwd. Zo ging het verder. De bekende uitspraak van Luther (waarschijnlijk): ‘Als ik wist dat Jezus morgen kwam, zou ik vandaag nog het boompje planten dat ik daarvoor heb’.

 

Zelf krijg ik nog wel eens berichten van mensen – of wordt door hen aangesproken – over alle mogelijke theorieën met betrekking tot God en geloof. Het kost me moeite om me daarvan op een behoorlijke af te maken. Ik heb er gewoon geen zin in. Meestal probeer ik dat duidelijk te maken door te vertellen dat ik mijn handen vol heb aan het volgen van Jezus en daardoor geen energie en/of tijd over heb om me te verdienen in allerlei ideeën. Theorie zus, theologie zo. Het zal allemaal wel.

 

Wanneer in het nieuws dan ‘het einde der tijden’ opduikt de laatste dagen, vrees ik – om eerlijk te zijn – dat dit wel eens te maken zou kunnen hebben met een bepaalde en niet erg positieve opvatting over geloof. Er zijn immers mensen, die menen dat geloven slecht is voor wat men noemt ‘geestelijke gezondheid’. Dan kun je met ‘Ruinerwold’ lekker uitpakken. Er gebeurden daar vreemde dingen waarschijnlijk. Zelf hou ik het er op dat dat ‘geestelijke gezondheid’ alle ruimte krijgt wanneer wij leven in de ruimte van de Geest, die ons nuchter helpt om in de voetstappen van Jezus te gaan.