Gezamenlijk Zondagsblad

Informeert en inspireert betrokken kerkmensen

‘Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend’ en ‘Hou, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen’. Altijd heb ik dergelijke aansporingen al uitdagend gevonden. Vooral ook die vriendelijkheid. Onder normale omstandigheden is dat natuurlijk niet zo’n probleem. Maar er zijn mensen … De laatste tijd zijn er omstandigheden die mij dwingen om over Bijbelteksten als hierboven genoemd wat meer na te denken. Soms ook in positieve zin. Bijvoorbeeld wanneer ik door de stad wandel en er komt een punt waar het niet mogelijk is om elkaar op gepaste afstand te passeren en ‘de tegenligger (m/v)’  houdt in, stapt opzij en wacht even. Meestal leidt dat tot een glimlach over en weer. Een ander gevoel komt boven wanneer er mensen passeren die heel nadrukkelijk geen boodschap hebben aan de halvemeter-afspraak. Dan moet ik mij soms (niet altijd hoor) die teksten over vriendelijkheid en vrede echt even te binnen brengen. 

Het zijn teksten die we als christenen niet genoeg kunnen benadrukken. In de loop van de jaren ben ik behoorlijk wat situaties tegengekomen waarin ze ook bij trouwe kerkgangers niet echt functioneerden. Ruzie in de familie of zelfs binnen het gezin. Ruzie met de buren. Zo lastig vaak om ‘de minste te kunnen zijn’. Maar het kan ook gaan om een politieke keuze waarbij discriminatie een rol speelt. Of een schattige bejaarde zuster in de Heer die toch liever geen ‘gekleurde’ hulp in huis heeft.

Extreem wordt het de laatste tijd ook in de reacties op de zogenaamde sociale media wanneer het gaat om alles wat te maken heeft met Black Lives Matter (Zwarte levens doen er toe). Ik heb een aantal berichten gezien jammer genoeg en me verbaasd over de haat en smerigheid die mensen daar weten te spuien. Om een voorbeeld te noemen het volgende. Een van mijn kinderen kreeg een mailtje met als inhoud: ‘Je moeder is een h..r, je vader is een h..renloper en jij bent een h..renzoon’. Waarvan acte. En het staat u te prijzen wanneer u denkt dat er in plaats van die twee puntjes ‘ee’ of ‘e’ zou moeten staan. Vergis ik me trouwens wanneer ik denk dat mensen die zulke berichten naar buiten gooien toch eigenlijk een sneu bestaan moeten hebben? Laat het maar leiden tot:’Heer, ontferm U’. 

Het is zomer geworden en voor veel mensen vakantietijd – thuis of elders. Een tijd waarin ook de zaken ‘vriendelijkheid’ en ‘vrede’ om aandacht kunnen vragen. Als de buren in de tuin bezig zijn met veel geluid en een sterk ruikende barbecue, terwijl je zelf buiten rust zoekt – wat dan? En wanneer op de camping … vul de mogelijkheden tot ergernis maar in. En het vakantieverkeer: de een rijdt te langzaam en de ander jaagt en snijdt. Bewaar de rust maar, zeker wanneer je al wat langer onderweg bent.

Hoe en wat dan ook. Ik wens iedereen veel vriendelijkheid en veel vrede toe in deze tijd. Zo kunnen we dan als getuigen veel goeds uitdragen. Of niet dan?