Gezamenlijk Zondagsblad

Informeert en inspireert betrokken kerkmensen

Mijn respect voor onze bewindslieden is groot. Ook waar het gaat om de coronamaatregelen. Dat er heel verschillend wordt gedacht over dit onderwerp weet ik. Maar sta me toe even uit te gaan van mijn eigen ervaring. De gracht waar ik op uitkijk wordt met mooi weer druk bevaren. Sommige boten zijn okay. De mensen zitten – tenzij het duidelijk koppels zijn – op afstand. Andere boten, waarbij de komst vaak al is aangekondigd met enig gejoel, zitten stampvol met jongeren – zo ongeveer bij elkaar op schoot. Wat zou de waterpolitie voor mogelijkheden hebben in dergelijke situaties? En willen ze wel iets doen? Het is maar een voorbeeld, maar het toont mijns inziens wel aan hoe lastig het is om spelregels op te stellen en te hanteren. Ook om het volgende. Mijn schoondochter, zoon en twee kleinkinderen kwamen vanaf de kust van de Rode Zee naar Nederland. Twee dagen voor vertrek in Egypte getest en alles in orde. Bij aankomst op Schiphol was des teststraat daar gesloten en konden zij dus zo doorlopen. Hadden wij – mijn vrouw en ik, samen met onze in Nederland wonende kinderen – nu anderhalve meter afstand van hen moeten houden. Ik ben een groot voorstander van de anderhalve meter. Wijs er soms mensen ook op. Maar nu .. forse omhelzing was te verwachten en vond plaats. Zou dat anders hebben gekund? Vast wel. Zou dat andere goed zijn? Kom nou! Met andere woorden: maatwerk is nodig om corona te overwinnen en het is vreselijk lastig. Maar wat wel goed en mogelijk is: laat ieder van ons het eigen verstand voluit gebruiken en vooral rekening houden met de ander.