Wie is Ds. Pieter Boomsma?


Youth for Christ

In 1977 volgde de overstap naar Youth for Christ, waar Boomsma directeur werd. Hij volgde oprichter George Brucks op. ,,Het was een periode van opbouwen van het jongerenwerk. Nieuwe dingen opzetten, zoals een opvangcentrum voor verslaafden. Tegelijk was het ook een tijd van enorme spanning voor YfC. Dat kwam door de acties van het COC. Zij brachten in de pers dat Youth for Christ tegen homo’s was. Wij werden gebruikt in de discussie die op dat moment in de gereformeerde synode werd gevoerd over homoseksualiteit omdat veel YfC-medewerkers een gereformeerde achtergrond hadden.”

Het COC maakte een zwartboek over YfC en er werden complete verhalen verzonnen. Later heeft het COC dat ook toegegeven. Ik moest de hele Nederlandse media te woord staan en veel van wat je zei werd 180 graden verdraaid. En je kon er niets aan doen, want ze kozen de kant van het COC.”

Na vijf jaar directeur wilde Boomsma bewust weer werken in een kerkelijke gemeente. ,,Ik miste het dopen, het pastoraat, het leiden van uitvaarten, etc. In de YfC-periode trouwde ik nog wel eens iemand, maar dat was het dan ook.”
In gereformeerd Stiens kwam hij terecht in een warm bad: een grote Gereformeerde Kerk met 1700 zielen met twee voorgangers. ,,Tegelijk met mij werd collega Van Riessen, een vriend van me, bevestigd. We vormden een heel goed team.” Voor één dag in de week was Boomsma tevens verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Hijum-Finkum. ,,Een hele hechte betrokken kerkgemeenschap. ’s Ochtends zaten er honderd in de kerk, ’s middags weer zestig en ze hadden liefst 35 catechisanten.”