Hij heeft om steun van de kerken gevraagd voor ´zijn strijd´. Waarom hij deze steun niet hoort te krijgen, legde Ruard Ganzevoort uit in het Friesch Dagblad van 30 maart. Er zijn, volgens Ganzevoort, zonder meer drie redenen waarom de kerken de PVV op geen enkele manier verder moeten helpen.

´Vrijheid van godsdienst is niet los verkrijgbaar, het evangelie past niet bij populisme, en christelijke naastenliefde staat haaks op haatzaaien.` En dan vervolgt hij met: `Maar de meest fundamentele reden is dat de verbinding van nationalisme en kerk levensgevaarlijk is´.

Wie het hele verhaal wil lezen, kan kijken op de site van de krant, of googelen op ´Ruard Ganzevoort in combinatie met PVV. Het was heldere taal. Alle genoemde redenen roepen beelden uit het verleden op. Het was niet zo direct als Ella Vogelaar deed met haar uitspraak dat de PVV beangstigend veel overeenkomst vertoonde met de NSB, maar wie zich afvraagt wat mevrouw Vogelaar bedoelt, krijgt van Ganzevoort uitleg.

Het deed mij denken aan de vraag, zoals die werd gesteld toen de deportatie van de Joden begon: ´Wanneer u dit laat gebeuren, wanneer bent u dan zelf aan de beurt?´

Wanneer de Koran verboden kan worden, wanneer andersdenkenden voor idioot kunnen worden uitgescholden, enz. Er is zo langzamerhand een lange lijst te maken van onsmakelijke opmerkingen en zogenaamde, want onuitvoerbare voorstellen.

En die vierde reden: nationalisme en kerk. Zelden werd het evangelie sneller bedorven in de geschiedenis dan wanneer een land, een leider of een ideologie werd verheerlijkt in plaats van de Heer.

Dat er met en in naam van een godsdienst gekke dingen kunnen worden gedaan is geen nieuws. Dat de Islam hierop geen uitzondering vormt en dat er daarom in ons land grenzen te stellen zijn aan bepaald gedachtegoed is zonder meer waar. Maar vanuit ons christelijke geloof leren we een andere houding dan ons door de PVV wordt voorgeschoteld.

En daarbij is het ´de toon die de muziek maakt´.

Pieter Boomsma