Diverse berichten volgden elkaar in snel tempo. Een klacht van de voorzitter van de Procureurs Generaal. Het zou te danken zijn aan media en politiek, dat er een afnemend respect is voor de rechterlijke macht.  Is dit een schoolvoorbeeld van verschonende argumentatie, waardoor men kritiek niet op waarde meent te hoeven schatten? Of heeft de spreker gelijk en is het commentaar inderdaad van het te welbekende klaag  - en roddelniveau?

De opmerking werd al redelijk snel gevolgd door twee berichten, welke op een dag naar buiten kwamen. Berichten, waarvan men zou kunnen zeggen, dat zij alles in zich dragen om de opmerking van de PC te logenstraffen. Respect hoeft niet altijd verdiend te worden. In allerlei gevallen behoort men het te geven op basis van functie. Dat geldt zeker ook voor de rechterlijke macht en bijbehorende organen als Openbaar Ministerie en andere justitiele organen. Maar soms wordt dat wel erg moeilijk gemaakt.

De twee berichten. Er is 17 jaar geeist tegen een man uit Almelo. Hij had nogal wat gepresteerd. Zaak en auto in brand gestoken, wethouder en enkele ambtenaren gegijzeld. En waarom? Hij voelde zich gemangeld en was totaal gefrustreerd door de plaatselijke bureaucratie. Een bureaucratie, waarvan een onderzoek schijnt te melden dat er nogal eens met twee maten wordt gemeten. Hoezeer een wethouder met bijbehorend apparaat ook gerespecteerd behoort te worden, hoe fout het ook is om je eigen spullen in brand te steken, hoe je het in je hoofd haalt om met een pistool te gaan zwaaien, 17 jaar is voor nederlandse begrippen een enorme straf. Ik hoop van harte, dat er in hoger beroep iets meer begrip zal zijn voor de wanhoop van de man en de redenen daarvoor.

Diezelfde dag. Een eis van 15 jaar voor de man die wordt verdacht van de Puttense moord. Als hij de dader is - en daaraan schijnt niet meer te worden getwijfeld- heeft hij ook nog eens toegekeken hoe twee anderen in deze zaak werden veroordeeld en ruim zeven jaar gevangen zaten. Daarbij bekent hij nog altijd niet schuld, hoewel het bewijs overtuigend wordt geacht.

Wat is rechtvaardig?

Pieter Boomsma