Nieuws

Nieuws | Protestantse Kerk Nederland

 1. René benadrukt in dit interview dat er in de synode en bij het landelijke dienstencentrum steeds meer aandacht komt voor de rol van lokale gemeenten: “We willen meer ‘van onderop’ denken, vanuit de gemeenten zelf. We willen terug naar de basis.”

  Hij ziet dat de coronatijd een zware tijd is voor zowel de mens als de kerk, maar dat er tegelijkertijd een nieuwe beweging ontstaat waarbij kerken zich meer naar buiten en naar de mensen richten. “God laat zich niet opsluiten in een kerk. Zijn wij daar waar Hij is en ontdekken we daar iets van Zijn aanwezigheid?”

  Ook benadrukt hij dat er vandaag de dag veel wordt gevraagd van predikanten, maar dat een predikant en verschillende mensen die actief zijn in de kerk elkaar goed kunnen aanvullen. “Als ik terugdenk aan mijn tijd als gemeentepredikant in Moerwijk, waren er soms dingen die ik beter kon dan anderen met mijn universitaire scholing. Maar er waren veel mensen werkzaam vanuit de kerk die hele andere dingen weer veel beter konden dan ik. Zo vulden we elkaar aan, dat was ontzettend waardevol.”

 2. Mochten de versoepelingen daadwerkelijk doorgang vinden dan kunnen gemeenten vanaf 19 mei eventueel ook openluchtkerkdiensten organiseren. Bij openluchtdiensten mogen maximaal 30 personen (excl. medewerkers) aanwezig zijn en gelden alle overige basismaatregelen zoals anderhalve meter afstand etc.. De 10%-regeling uit de routekaart voor kerken die geldt voor kerkgebouwen is hierop niet van toepassing. Ook gemeentezang in openluchtdiensten wordt ontraden.

  Momenteel bevinden we ons nog steeds in de situatie ‘zeer ernstig’. Pas als de derde stap in de versoepelingen wordt gezet (tijdens de persconferentie op 1 juni wordt dit waarschijnlijk  helder) verschuift de situatie naar 'ernstig'. Wanneer de situatie verschuift naar 'ernstig' komen we met nieuwe informatie, onder andere over de (on)mogelijkheden rond gemeentezang.

  Meer informatie op de themapagina 'Coronavirus':

  Coronavirus

  Pijl naar rechts
 3. Komende workshops:

  • 7 juni: Kliederkerk en geloven thuis
  • 14 juni: Van Bijbelverhaal tot kliederkerkprogramma

  Scrol naar beneden en meld je aan voor één of beide workshops. 

  Kliederkerk en geloven thuis

  Hoe stimuleer je kliederkerkdeelnemers om het geloof thuis een plek te geven? Hoe kunnen de kinderen en hun naasten ook in het alledaagse leven groeien als volgelingen van Jezus? Over deze vragen gaat de online workshop: kliederkerk en geloven thuis

  Wanneer?7 juni, van 20.00 uur tot 21.00 uur via ZOOM

  ProgrammaNa het welkom en de kennismaking gaan we aan de slag met een startoefening om het onderwerp te introduceren. Vervolgens volgt een uitleg met tips over hoe je als kliederkerkteamlid kinderen en hun naasten kunt stimuleren om het geloof ook in het dagelijks leven een plek te geven. Na deze uitleg gaan we in groepjes uit elkaar om aan de hand van de eigen praktijk concrete ideeën uit te werken. Tenslotte komen we terug in de grote groep om ervaringen uit te wisselen en de workshop af te sluiten. 

  Van Bijbelverhaal tot kliederkerkprogramma

  Deze online workshop gaat over de vraag: hoe kom je van bijbelverhaal tot kliederkerkprogramma? Hoe verbind je de wereld van de Bijbel aan de wereld van de deelnemers? 

  Wanneer?14 juni, van 20.00 uur tot 21.00 uur via ZOOM

  ProgrammaNa een korte interactieve startoefening, wordt een stappenplan toegelicht die je kunt gebruiken om een kliederkerkprogramma voor te bereiden. In dit stappenplan staat de verbinding tussen de wereld van de Bijbel en de wereld van de deelnemers centraal. Vervolgens gaan we in kleine groepjes uit elkaar om het stappenplan toe te passen in de eigen praktijk aan de hand van een bijbelverhaal. In de grote groep delen we ervaringen en sluiten de workshop af. 

  Aanmelden

  Formulier

  Kliederkerk workshops

  Uiterlijk maandagochtend 7 of 14 juni ontvang je een mail met ZOOM-link en instructies. 

 4. Vorig jaar hield Kerk in Actie voor het eerst een landelijke huis-aan-huiscollecte om aandacht te vragen voor de nijpende situatie van vluchtelingenkinderen in Griekenland. "Wij geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven," vertelt Gerdine Spilt, projectleider van de huis-aan-huiscollecte. "Daarom helpen we hen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen en investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen." 

  Grote betrokkenheid

  De eerste collecte in 2020 was in alle opzichten een succes: 

  • Het collectedoel sprak erg aan en de collecte werd positief ontvangen. “Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien”, zeiden gevers.
  • De collectecoördinatoren en collectanten waren enthousiast: “Leuk dat jullie een keer om onze tijd vragen, in plaats van om ons geld.”
  • De opbrengst was een stuk hoger dan we hadden durven hopen: € 540.000! Alle reden om dankbaar te zijn!

  De huis-aan-huiscollecte in 2021 wordt gehouden van 22 t/m 27 november en is opnieuw voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Spilt: "Hun situatie blijft immers onverminderd triest en urgent. Samen kunnen we hen blijven helpen met voedsel, kleding en onderwijs en hen proberen op een betere plek te krijgen."

  Tekst gaat verder onder foto

  Meedoen als diaconie

  De betrokkenheid van diaconieën bij de huis-aan-huiscollecte in 2020 was groot. "Er waren diaconieën die de collecte in hun dorp of wijk organiseerden. Sommige van hen werden zelfs geïnspireerd tot nieuwe, diaconale activiteiten," aldus Gerdine Spilt. "Een diaconie vertelde ons dat de collecte ook nieuwe contactmomenten oplevert. ‘Je krijgt de gelegenheid om even verder te kijken dan je eigen gemeente’." 

  Ook in 2021 hopen we dat veel diaconieën opnieuw betrokken willen zijn bij de collecte. U kunt bijvoorbeeld de collecte organiseren in uw wijk of dorp, en uw gemeenteleden vragen om te collecteren, en zo met elkaar in actie komen. Kerk in Actie ontwikkelt een ‘toolkit’ waarmee u op een leuke manier de hele gemeente bij de collecte kunt betrekken. Ook meedoen? Aanmelden kan via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

  Lees ook:

  Henk (95) collecteert mee voor vluchtelingenkinderen: ‘Hun jonge levens doen ertoe!’ 

  4 dec 2020 Pijl naar rechts
 5. Ditje van Genderen (64) is nu zeven jaar scriba en al langer ouderling in de protestantse kerk in Limmen, een kleine gemeente van 130 leden. “We roeien hier met de riemen die we hebben,” vertelt ze.

  Langzaam ingerold

  De scriba-taken in Limmen zijn verdeeld. Naast haar pastorale werk als ouderling verzorgt Ditje van Genderen alle binnenkomende post, maakt het kerkblad en - nu in coronatijd - elke week een nieuwsbrief. Andere scribataken als het preekrooster maken of het notuleren van kerkenraadsvergaderingen zijn bij andere gemeenteleden belegd. “Toen onze kerkenraad iemand zocht om de taak van scriba op zich te nemen, klopten ze bij mij aan. Eerst dacht ik dat dat niets voor mij was. ‘Dat kan ik niet in een keer leren’ was mijn eerste gedachte.” Van Genderen heeft de taak toch op zich genomen. “Ik ben er langzaam ingerold en steeds meer scriba-taken gaan doen. Nu durf ik zelfs te ondertekenen met ‘scriba’.”

  Ervaringen uitwisselen

  In het najaar van 2020 volgde Van Genderen de training scriba online. “Eerder had ik er niet veel tijd voor, ik had toen ook nog een baan. Wel had ik altijd de behoefte aan extra tips die ik kan gebruiken in mijn werk als scriba.” De training waarvoor Van Genderen zich uiteindelijk opgaf, werd twee keer uitgesteld vanwege corona. Uiteindelijk deden 12 mensen uit het hele land mee. “Het was heel fijn om met scriba’s uit het hele land ervaringen uit te wisselen.”

  Voor de training ontvangen alle deelnemers een papieren syllabus. “Een handig naslagwerk dat ik nog steeds doorblader,” aldus Van Genderen. “Er staat helder in beschreven hoe kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid, hoe de wijze van besluitvorming geregeld is, hoe je notulen maakt en hoe de regels rond archiveren van stukken zijn.” Wat haar sowieso bijblijft van de training, is dat het belang van de inhoudelijke kant van een kerkenraadsvergadering werd benadrukt. “Daar vergeten we in alle hectiek van het werk nog wel eens ruimte voor in te bouwen. Niet alleen maar zakelijk de agenda afgaan, maar echt de tijd nemen voor verschillende standpunten. Dan leer je echt luisteren naar elkaar.”

  Leren van elkaar

  Ditje van Genderen raadt het iedere scriba aan om de training te doen. “Je leert van elkaar. Een ieder krijgt vragen over zichzelf: wat jij als hoofdtaak ziet, wat je er leuk aan vindt. Maar ook praktische tips over hoe je je taken kunt verlichten komen aan bod.” Van Genderen waardeerde het ook enorm dat er zoveel ruimte was voor vragen. “Dat gaat veel sneller als je online bij elkaar zit. Soms werd de vraag gesteld ‘hoe doen jullie dat eigenlijk?’ Daar reageerden dan wel 4 of 5 mensen op, en daar haal je weer drie verschillende ideeën uit. Ontzettend fijn!”

  Doe ook mee

  U krijgt in de training scriba een breed overzicht over het werk van een scriba, handvatten om het werk zo efficiënt mogelijk te doen en antwoord op al uw vragen over het ambt van scriba. De training scriba wordt online aangeboden en kan vanuit iedere plaats worden gevolgd; alleen een computer, laptop of smartphone met webcam en microfoon is nodig. Deelnemers ontvangen na aanmelding een link waarmee zij kunnen meedoen. Aanmelden kan via deze link

  Lees alle informatie over de training:

  Scriba

  11 mrt 2021 Pijl naar rechts