Nieuws

Nieuws | Protestantse Kerk Nederland

 1. Levende God

  We willen iets zeggen tegen umaar hebben we wel woorden?We zijn ontsteldOpgeschriktdoor de aanslag in Niceop een plaats, in uw huis,waar mensen bemoediging, troost, proberen te vindenwoorden van dankbaarheid geuit wordenmensen een kaars opsteken

  Hartverscheurend worden wij geconfronteerd met haatWe worden getroffen in wie we zijnons lijf is verkrampt

  Levende GodOmringd door verdriet, wanhoop, boosheid bidden wij uVerberg uw gelaat niet, wees met uw ontferming in ons middenHelp ons elkaar vast te houden in verbondenheid met onze broeders en zustersof  we nu geloven of nieten wat we ook daaronder verstaanwij bidden u dat humaniteit in ons allen mag wortelenDat we staande mogen blijven tussen hoop en vrees. 

  Heer ontferm U 

  Raad van Kerken - Condoleance

  Net als vele anderen spreekt ook de Raad van Kerken zijn afschuw en verslagenheid uit over de recente aanslagen in Frankrijk. Eerst de moord op leraar Samuel Paty; nu op de koster en twee vrijwilligers van de Notre-Dame-basiliek in Nice. De Raad zal in gezamenlijkheid met de andere partners van het OJCM (Overleg Joden, Christenen en Moslims) condoleances aanbieden aan de ambassadeur van Frankrijk. Zo wil de Raad zijn medeleven uitspreken en overbrengen aan alle nabestaanden.

 2. Het gebed, ingebed in een kleine liturgische suggestie die makkelijk in te passen is in iedere eredienst, kwam tot stand vanuit het platform Eukumindo. Eukumindo is een oecumenisch platform dat Europese kerken en kerkgerelateerde organisaties de mogelijkheid biedt tot uitwisseling en krachtenbundeling. Naast de Europese kerken is ook PGI, de Indonesische Raad van Kerken van oudsher nauw betrokken bij Eukumindo.

  In de afgelopen jaarvergadering, waarin een levendige uitwisseling plaatsvond tussen Europese kerken en organisaties en de Indonesische Raad van Kerken over de respectievelijke respons op  covid19 en creatieve ideeën om de gevolgen van de pandemie op te vangen, kwam duidelijk de behoefte van een gezamenlijk gebed op een gezamenlijk moment naar boven. 

  Het lag voor de hand om als gezamenlijk moment Hervormingsdag 2020 te nemen. De kleine liturgie kan worden toegepast voor een kleine huiskamerbijeenkomst, maar ook worden ingebed in de eredienst. 

  Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u de liturgie in Nederland opvragen bij het Nederlandse bestuurslid van Eukumindo, drs. Huub Lems, huublems81@gmail.com

 3. In de laatste week van het jaar, tussen Kerst en Oud en Nieuw zendt NPO Radio 2 de Top2000 uit, met de mooiste muziek uit de popgeschiedenis. In Top2000-kerkdiensten wordt deze popmuziek gekoppeld aan bijbelse verhalen en menselijke herinneringen. 

  Keep the Faith

  Afgelopen jaar bezochten naar schatting 30.000 mensen een Top2000-kerkdienst. Zondag 27 december is dit jaar de meest voor de hand liggende datum voor Top2000-diensten. Thema van 2020 is ‘Keep the Faith!’ 

  Ds. Omvlee: “Dit jaar is natuurlijk alles anders. Door de verschillende maatregelen kunnen we diensten niet organiseren zoals we eerder gewend waren en dus zullen we andere manieren moeten bedenken om toch een veilige Top2000-kerkdienst te kunnen organiseren.  De kerken van Apeldoorn en Monnickendam bijvoorbeeld laten de dienst volledig tevoren opnemen en zenden het uit via de lokale omroep. In Harderwijk wil men toch buiten bijeenkomen.”  Hieronder een aantal ideeën.

  Top2000-kerkdienst online

  Net als vele kerkdiensten de afgelopen maanden kunt u de Top2000-kerkdiensten online aanbieden. Elke kerk kan dit zelf oppakken. Om mensen bij de dienst te betrekken zou het leuk zijn om de kijkers voorafgaand aan de dienst iets aan te bieden. Denk bijvoorbeeld een kaasplankje via de kaasboer om de hoek. Zo steunen we tegelijkertijd de lokale middenstand.

  Het streamen van een dienst kan op verschillende manieren. Wellicht is er iemand binnen uw gemeente die hier verstand van heeft. Of is er reeds apparatuur aanwezig om dit te streamen. Uiteraard is het ook mogelijk om een chatfunctie toe te voegen zodat er meer interactie kan plaatsvinden.

  Tijdens een online dienst kunt u gebruik maken van het Whatsapp gebed. Op die manier kunnen de mensen thuis meebidden. Ook kunt u interactie krijgen door gebruik te maken van de mentimeter. Met de mentimeter kunt u mensen woorden laten insturen die een woordwolk maken. U zou na elk nummer kunnen vragen welke gedachte er bij ze opkomt.

  Top2000-kerkdienst drive-in

  Een grote parkeerplaats, mensen met auto’s die komen genieten van een prachtige dienst. De band in een trailer, de predikant die tussen de auto’s doorloopt. Eventueel het geluid afgespeeld via de FM frequentie in de auto. Praat eens met de gemeente over de mogelijkheden om een Top2000-drive-in kerkdienst op te kunnen zetten.

  Let goed op de zichtlijnen, heb je genoeg aan het podium (is deze vanuit alle auto’s te zien? Of moeten er nog ledschermen worden ingericht? Zodat je het allemaal nog beter kunt zien? U zou eens na kunnen vragen bij partijen die ook buitenbioscopen (drive-in bioscopen) organiseren. Een mooie kans en bij regen kan iedereen toch komen. Leuk ook om iets lekkers aan te bieden in de auto, zodat een ieder van de dienst kan genieten.

  Andere opties

  Hieronder zijn nog 2 andere mogelijkheden voor een Top2000-kerkdienst. Let op dat we hierin wel de huidige coronamaatregelen in acht moeten houden. Dit betekent, op het moment van schrijven (29 oktober 2020), binnen max 30 personen en buiten max 40 personen met 1,5 meter afstand.

  Top2000-café

  We maken een café-opstelling, verlengen de dienst en maken tijdsblokken van 3 kwartier. Na 3 kwartier komen de nieuwe bezoekers en verlaten andere bezoekers de kerk. We kunnen dan of de dienst herhalen of doorgaan, zodat mensen eventueel thuis kunnen blijven genieten.

  Door losse tafels te plaatsen is het mogelijk om gezinsleden uit één huishouden bij elkaar te plaatsen, waardoor het een stuk veiliger is. Desgewenst kan er voorafgaand aan de dienst een reservering worden gemaakt, waarin men aangeeft met hoeveel personen (uit hetzelfde huishouden) men aanwezig gaat zijn. Hierdoor is het mogelijk om de tafels en stoelen voorafgaand aan de dienst klaar te zetten.

  Als er meerdere diensten achter elkaar gaan plaatsvinden in verband met de capaciteit, doe je er als organisatie goed aan om er iets tijd tussen te houden zodat het mogelijk is om de café opstelling opnieuw in te delen.

  Ds. Omvlee: “Wij zien veel creativiteit en hopen dat we samen deze coronaperiode gezond en geïnspireerd door komen. Thank You for the music!” 

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@top2000kerkdiensten.nl. Zie ook: Top2000-kerkdienst coronaproof organiseren.

  Disclaimer: de mogelijkheid tot organiseren van Top2000 diensten is ten allen tijde afhankelijk van de richtlijnen die op dat moment geldig zijn.  

 4. “De cijfers liegen er niet om”, aldus Kolsters. “Een op de vijf huishoudens in Nederland kampt met risicovolle of zelfs problematische schulden. Door de coronacrisis neemt dat aantal naar verwachting alleen nog maar toe.” Gemiddeld zoeken mensen met schulden pas na vijf jaar hulp. Kolsters: “"Stel, iemand heeft in het eerste jaar een schuld van 1.500 euro, dan is deze vijf jaar later vaak vervijfvoudigd. Moet je je eens voorstellen wat het zou betekenen als geldproblemen veel eerder benoemd en besproken zouden worden? Dan zouden zoveel mensen eerder en beter geholpen kunnen worden!”

  Red je het?

  Mensen met geldzorgen schamen zich echter om over hun financiële problemen te praten en wachten daarmee tot ze echt geen andere uitweg meer zien. “Aan het begin van de coronacrisis,” viel Kolsters op, “was wel ineens een onderwerp van gesprek. Toen vroegen mensen elkaar naar hun baan, hun zaak, hun inkomen. ‘Gaat het, red je het financieel?’ Dat was bijzonder, normaal vragen we dat niet aan elkaar.”

  Ga het gesprek aan

  SchuldHulpMaatje, een organisatie die samen met lokale kerken mensen met geldzorgen of schulden koppelt aan een maatje dat hen helpt, wil met de campagne Samen Hart voor Mensen het gesprek over geldzaken op gang brengen. “Wij stimuleren kerken om hierover eerst maar eens in de eigen gemeente met elkaar in gesprek te gaan: als kerkenraad, diaconie of huiskring.” Via samenhartvoormensen.nl biedt SchuldHulpMaatje daartoe allerlei materialen. Net nieuw is het spel Taboedoorbrekers, dat bestaat uit 40 vragen, stellingen en uitspraken over geld en schulden, eenzaamheid en hulp, werk en perspectief. “Door dit gesprek eerst onderling te voeren, ervaar je wat het met je doet om over geldzaken en -zorgen te praten, en hoe je hierover zorgvuldig met elkaar in gesprek gaat. Een volgende stap kan zijn om het gesprek ook met anderen te voeren.” 

  Signaleren en erger voorkomen

  Kerken kunnen een grote rol spelen in het bespreekbaar maken van geldproblemen, ziet Kolsters: “Schulden ontstaan na ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals verlies van werk, een scheiding, een overlijden. Mensen hebben dan veel aan hun hoofd, en zijn lang niet altijd in staat om alle financiële zaken op orde te houden of te overzien. Hoe mooi zou het zijn als we dan niet alleen vragen hoe het met iemand gaat, maar ook - net als in het begin van de coronacrisis - de vraag durven te stellen hoe iemand er financieel voorstaat.” SchuldHulpMaatje ondersteunt kerken en diaconieën graag om in dergelijke situaties het gesprek aan te gaan, om vroegtijdige signalen van geldzorgen te herkennen en om eventueel lokaal SchuldHulpMaatje te starten. In een workshop op de Landelijke Diaconale Dag Online gaat Kolsters verder in op de vraag hoe je het gesprek over geldzorgen kunt voeren, bijvoorbeeld via het spel Taboedoorbrekers. 

  Doe mee met de LDD Online op 7 november

  De Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 7 november wordt een online evenement boordevol sprekers, webinars, muzikale optredens van o.a. Sela en interactieve sessies. Sprekers als Clara Sies, oprichtster van de Voedselbank, en Tom Kolsters van SchuldHulpMaatje, komen aan het woord. Uitgezonden medewerker Wilbert van Saane beantwoordt live vanuit Beiroet vragen uit het land. Diakenen, zwo-commissies, predikanten: iedereen met een hart voor diaconaat kan meedoen aan deze online dag.

  Van harte welkom! >> kerkinactie.nl/lddonline

  Het spel Taboedoorbrekers en andere materialen zijn te bestellen via:samenhartvoormensen.nl

 5. Niet alleen de structuur en navigatie van de website is grondig aangepakt, ook de lay-out en vormgeving zijn aangepast naar de trends van deze tijd. 

  Gloednieuwe webshop

  Het beeld en de huisstijlkleuren van Actie Kerkbalans komen veel terug, waardoor de leesbaarheid van de website is verbeterd. De vormgeving is in foto´s en tekst geheel afgestemd op het nieuwe thema voor 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen!

  In de gloednieuwe webshop zijn veel materialen te vinden die plaatselijke gemeenten kunnen bestellen ter ondersteuning van hun lokale actie. 

  Lokaal kerk-zijn

  Met een nieuwe website en webshop zet Actie Kerkbalans weer een stap in de nieuwe richting: van alleen een geldwervingsactie naar een brede beweging van mensen die het belang van lokaal kerk-zijn in deze tijd op allerlei manieren onder de aandacht wil brengen.

  Direct naar de nieuwe website van kerkbalans.nl