Nieuws

Nieuws | Protestantse Kerk Nederland

 1. De werkgeversverklaring mag voor een langere periode worden afgegeven. De eigen verklaring moet per situatie opnieuw worden ingevuld. Een format voor een eigen verklaring is te downloaden via de site van de Rijksoverheid.

  Hieronder twee formats voor werkgeversverklaringen Protestantse Kerk:

  Werkgeversverklaring avondklok - voorbeeld ingevuld tbv medewerker digitale kerkdiensten Werkgeversverklaring avondklok - voorbeeld ingevuld voor predikant

  Alhoewel er binnen gemeenten van de Protestantse Kerk over het algemeen geen sprake is van een werkgever/werknemers situatie, wordt in deze uitzonderlijke situatie het woord ‘werkgeverschap’ functioneel opgevat. (Voor kerkelijk werkers, kosters en organisten met een arbeidscontract geldt dat er wel sprake is van een werkgever/werknemers situatie.) 

  Het is aan de kerkenraad, als ware zij een werkgever, de afweging te maken wat noodzakelijke en dus urgente werkzaamheden zijn die geen uitstel dulden. Te denken valt aan: 

  • Digitale avonddiensten: ambtsdragers en medewerkers die ervoor nodig zijn om deze te realiseren. 
  • Crisispastoraat 
  • Voorbereidingen uitvaarten

  De avondklok geldt tot woensdag 10 februari 2021 04.30 uur.

 2. De opleiding ‘Kerk naar buiten’ is speciaal voor predikanten en kerkelijk werkers die voorgaan in een gemeente en op zoek zijn naar een actuele opleiding met grote impact op hun werk. Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers handvatten om gemeenten theologisch te begeleiden bij het ontdekken van de Missio Dei en de doorvertaling naar de praktijk. Het doel van de opleiding is om in de gemeente een missionaire cultuur te versterken, en om vernieuwende initiatieven te stimuleren en theologisch te begeleiden. "Het woord ‘missionair’ roept vaak allerlei verwarringen op," legt ds. Janneke Nijboer, opleidingscoördinator Kerk naar buiten, uit. "Toch is het voor de lokale kerk en voor christenen een belangrijk en mooi woord. Missionair-zijn is vanuit liefde in beweging komen ter wille van anderen namens de Ander. Het woord verwijst naar een fundamentele beweging in God, de bijbel, de kerk, de zendingsgeschiedenis, en de missionaire theologie." 

  Opbouw van de opleiding

  De opleiding begint met drie online startmodules waarin de inhoudelijke basis wordt gelegd en de praktijk wordt verkend. Deze startmodules zijn onderdeel van de opleiding als geheel, maar kunnen ook los gevolgd worden. Op 19 maart start de eerste startmodule. "Deelnemers worden geïntroduceerd in het veld van de missiologie en de contextualisatie, zodat voor hen duidelijk wordt hoe relevant deze velden zijn voor het functioneren van de lokale kerk," vertelt ds. Janneke Nijboer. "We denken na en debatteren over de plek van de kerk in Gods missie en hoe je als lokale kerk bezig bent met contextualisatie." 

  Het verdiepingsjaar volgt nadat de drie startmodules zijn afgerond en biedt verdieping van de kennis uit de startmodules, is persoonlijk en raakt stevig aan de gemeentepraktijk. Ds. Nijboer: "Deelnemers zullen ontdekken dat vertrouwen op Gods missie ontspanning geeft voor het werk in de kerk." Tijdens dit jaar wordt opgetrokken met een vaste groep predikanten en kerkelijk werkers. De volledige opleiding (inclusief startmodules) kan binnen anderhalf jaar worden afgerond en kost gemiddeld een dag per week.

  Voor predikanten en kerkelijk werkers

  De opleiding richt zich op predikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk. Soms doen ook mensen uit andere kerkgenootschappen mee. Voorwaarde om deel te nemen is dat eerder een theologische opleiding (HBO of universitair) is afgerond en de predikant of kerkelijk werker minimaal enkele jaren werkervaring heeft. De gemeente en de kerkenraad zijn deel van het leerproces tijdens het verdiepingsjaar. Ds. Robert Eisinga, deelnemer aan een eerdere opleiding missionaire specialisatie, kan deelname aan iedereen aanraden: “De opleiding geeft je goede handvatten en tools waarmee je mensen in je gemeente en daarbuiten kunt raken en in beweging zetten.”

  Aanmelden

  De opleiding omvat in totaal 400 studiebelastingsuren (SBU). Daarvan zijn 84 SBU deel van de drie startmodules en 316 SBU zijn deel van het verdiepingsjaar. Bij aanmelding voor 1 maart 2021 ontvangen deelnemers € 150 korting. Meer informatie en aanmelden: protestantsekerk.nl/kerknaarbuiten.

  Kerk naar buiten - de gemeente voorgaan in een veranderende context

  9 okt 2020 Pijl naar rechts
 3. Peter Jan Kik is jeugdwerker en zit in het kernteam van kliederkerk Vlaardingen. Hij vertelt: ‘Toen corona kwam baalden we in eerste instantie erg. We waren net op de goede weg, we hadden ongeveer 35 deelnemers. Van het een op het andere moment moesten we stoppen met de fysieke bijeenkomsten.’

  Vorig jaar rond Pasen begon de kliederkerk met acties om contact te houden met de deelnemers. Maandelijks werd een tasje met een werkboekje, knutselspullen en wat lekkers rondgebracht. Daarnaast ging de kliederkerk door met het uitzenden via YouTube, werd er een puzzeltocht georganiseerd en kwam de kliederkerk na de zomer samen in het park om te picknicken.

  Sinds twee maanden is de kliederkerk begonnen met het organiseren van kliederkerk bijeenkomsten via ZOOM. “Dit sloeg meteen aan,” vertelt Peter Jan. ‘Mensen waren direct weer betrokken en het was mooi om te zien dat er weer interactie was. Alles wat de kliederkerk tot een succes maakte kwam weer terug: online ontdekken, vieren en met elkaar een gezellige middag beleven. We hebben net onze tweede sessie achter de rug.”

  Peter Jan: ‘We bezorgen nog steeds goed gevulde tasjes bij de deelnemers. Vervolgens vragen wij iedereen om rond drie uur te beginnen met knutselen. Om half vier openen we de ZOOM ruimte en komt iedereen, al knutselend, binnen. Om vier uur begint het echte programma. We bespreken de gemaakte knutsels en ontdekken samen een nieuw bijbelverhaal.” 

  Op deze manier wordt echt contact gemaakt.. “Wij merken dat heel veel mensen hier behoefte aan hebben,” vervolgt Peter Jan. “Verhalen worden uitgewisseld, kinderen staan in de spotlights met hun knutsel en mensen voelen zich weer echt verbonden met elkaar. De reacties zijn erg enthousiast. Mensen waarderen het gewoon erg om in een kleine groep samen te komen en een leuke zondagmiddag met elkaar te hebben. De kracht van kliederkerk komt via deze middagen weer sterk naar voren.’

  Kliederkerk: missionaire vorm van vieren voor alle leeftijden

  6 jan 2021 Pijl naar rechts
 4. Een fragment uit het boekje:

  Of om het met de vraag te formuleren waarop ik verzocht werd vandaag te reflecteren: is een goed leven een perfect leven? Het korte antwoord is natuurlijk: nee, gelukkig niet zeg. Want perfectie is een norm waaraan maar heel weinig mensen kunnen voldoen. Bovendien, wat is perfect? Dat verschilt van mens tot mens, lijkt mij. Voor de een is dat een glansrijke carrière met veel aanzien en rijkdom. Voor de ander is het een aantrekkelijk uiterlijk of een sportieve prestatie. En voor weer een ander is het een harmonieus gezinsleven of de bevrediging van vrijwilligerswerk. Een sluitend antwoord is dus niet te geven.

  Voor mij persoonlijk geldt dat perfect ook een ander woord is voor saai. Stel je eens voor: een perfect leven en niks meer te wensen over? Ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken!

  Blijft de vraag: wat is dan een goed leven? Ook daarop is natuurlijk geen goed of fout antwoord te geven. Maar wat de coronacrisis ons sowieso leert, is dat het leven, als het erop aankomt, niet draait om meer, meer, meer, en al helemaal niet om meer ik, ik, ik, maar om samen, om verantwoordelijkheid en om aandacht voor de mensen om je heen.

  We kennen allemaal die uitspraak dat niemand op zijn sterfbed zegt dat hij meer tijd op zijn werk had moeten doorbrengen of nog meer bezit had moeten verzamelen. In 2020 moeten we daar misschien ook nog het aantal volgers op Instagram of Facebook aan toevoegen. Maar het leven draait niet om contanten of consumptie, het draait om contact. Om echt menselijk contact. Dat is uiteindelijk het enige dat telt, niet rijkdom of uiterlijkheden, maar wat je met en voor een ander hebt gedaan.

  Bestel het boekje met de volledige tekst hier:

  [shortcode type="formstack" id="boekje_protestantse_lezing_2020"]
 5. Enthousiasme in Winterswijk

  Op 17 januari is de gebedsdienst voor de eenheid van de christenen gevierd in in de Jacobskerk, een van de kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Winterswijk. Naast de Protestantse Gemeente deden er nog zes geloofsgemeenschappen mee: de Doopsgezinde Gemeente, het Leger des Heils, de Molukse kerk 'Immanuël ', de katholieke Jacobusparochie, LIFE Winterswijk en 'De Ontmoeting. De twee laatstgenoemde gemeenschappen hebben een evangelisch karakter. Het werd een online-viering, die door enkele mensen is voorbereid en door het 'technische team' deels al van tevoren opgenomen was, nl. enkele gebeden, de Schriftlezing en de zang door enkele cantorijleden. Tijdens de live-uitzending, werden de alopgenomen gedeelten er 'tussen geschoven' en luisterden we naar opwekkingsliederen door enkele leden van de Samen-in-de-naam-van-Jezus-band en naar de overdenking. De reactieswaren overweldigend en bijna allemaal positief. Het enthousiasme na de dienst was bij de enkelingen die koffie bleven drinken er groot. Hopelijk kunnen we dat vasthouden. Het smaakte naar 'meer'!(Ingezonden door ds. Reinoud Wentink, Protestantse Gemeente Winterswijk)

  Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne- Aartsbisschop en bankdirecteur geven visie op rol van kerken tijdens en na corona 

  In een online-ontmoeting op maandag 18 januari 2021 vanuit de Grote Kerk in Den Bosch geven oud-katholiek emeritus aartsbisschop Joris Vercammen en directeur van de ASN-bank Arie Koornneef hun visie op de rol van de kerken tijdens en na corona. De bijeenkomst start om 20.00 uur en wordt voorafgegaan door een vesper in de Sint Janskathedraal, die ook online wordt uitgezonden. Meer informatie en aanmelden

  Overijssel - Bidden langs het kanaal 

  In Vriezenveen (Westerkerk), Daarlerveen (De Schoof & De Kruiskerk), Vroomshoop (Het Anker), Geerdijk (Sint Willibrord) en Beerzerveld (Hervormde Kerk) staan kerken langs het kanaal Almelo-De Haandrik. In 2018 zijn deze een samenwerking gestart naar aanleiding van Handelingen 16 vers 13 was. De vierde editie gaat anders, want samen komen gaat nu niet. Elke avond is er nu een uitzending via het YouTube kanaal 'Verspieders Express'. Op zaterdagavond is er een speciaal programma voor de kinderen en op zondagavond sluiten wij de week af met 'Zingen & Bidden langs het kanaal'. Iedere kerk werkt een eigen programma van circa 35 minuten uit.

  Nissewaard - Samen de handen vouwen in moeilijke tijden

  Kerken in Nissewaard organiseren op maandagavond 18 januari een online gebedsavond. Tot zondag 17 januari kunnen mensen gebedspunten voor deze viering aandragen. De online viering begint om 19.30 uur en is te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl

  Gemeenschap Chemin Neuf - Het wonder van de eenheid 

  De oecumenische gemeenschap Chemin Neuf biedt een elke ochtend een inleiding van 6 minuten, en elke middag getuigenissen van 3 minuten. Over de ochtendinleidingen schrijven zij: “Dag na dag zullen we het "Gebed voor de Eenheid" volgen, geïnspireerd door Abbé Paul Couturier, een van de pioniers van de eenheid tussen de Kerken. Laurent Fabre, stichter van de gemeenschap Chemin Neuf, Zuster Anne-Cathy Graber (protestantse hoogleraar in oecumenische theologie aan het Centre Sèvres, Jezuieten in Parijs) en Justin Welby (Primaat van de Kerk van Engeland) zullen licht werpen op hoe Jezus naar zijn leerlingen keek voordat hij zijn passie beleefde en waarom hij aandrong op de banden van eenheid en vrede tussen hen.”

  https://www.weekvangebed.nl/ 

  Geeft uw gemeente ook op inspirerende wijze vorm aan de Week van Gebed, stuur dan een mail naar webredactie@protestantsekerk.nl. Wellicht voegen we uw voorbeeld toe aan dit overzicht.