Agenda

Agenda | Protestantse Kerk Nederland

 1. Psychologische en theologische verdieping wordt verbonden met de concrete beroepspraktijk. De thema's die aan bod komen zijn: bijeenkomst 1: psychotrauma: inleiding en theorie bijeenkomst 2: trauma, levensloop en identiteit bijeenkomst 3: trauma, cultuur en religie bijeenkomst 4: ouderdom en posttraumatische spiritualiteit De cursus is een samenwerkingsproject van Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en het Amsterdam Center for the Study of Lived Religion (Vrij Universiteit Amsterdam)

 2. Een goed verhaal is een krachtig middel van verkondiging. Maar dat is niet zo makkelijk! Deze cursus helpt je om narratieve taalvormen in te zetten in je preken. Leer hoe je een goede verteller wordt en durf je hoorder te verrassen. En last but not least: In deze cursus denken we samen na over het heilige in je verhaal. Hoe maak je dat voelbaar? Hoe laat je iets gebeuren?

 3. De cursus Begeleiding van een rouwgroep in de gemeente is bedoeld voor ouderlingen, kerkelijk werkers, predikanten en anderen die een rouwgroep in de kerkelijke gemeente willen opzetten en/of begeleiden. Doel Tijdens twee studiedagen verdiepen we ons in het opzetten en begeleiden van een rouwgroep in de gemeente. Na afloop van deze twee studiedagen hebben de deelnemers zicht op wat het opzetten en organiseren van een rouwgroep inhoudt en is er geoefend met het vormgeven van bijeenkomsten. Daarnaast zijn er teksten, werkvormen en ideeën verzameld en uitgewisseld. Kijk voor meer informatie en voor aanmelden op de website

 4. Let op: Het Liturgisch lab op 31 okt is uitgesteld tot onbekende datum. Hou de site in de gaten voor meer informatie.

  Het woord hervorming doet al snel denken aan eigen gelijk, aan lang geleden, aan strijd en splitsing. Maar kan je dit thema ook op een andere manier bekijken? Kan je het persoonlijk maken, toegankelijk, inspirerend en herkenbaar? Professionals uit de regio gaan hiermee aan de slag vanuit verschillende invalshoeken: (kerk)muziek, verbeelding, taal, liturgie. Zij gaan de uitdaging aan om hervorming te hervormen en actueel te maken. Wat zegt het ons, wat kunnen we ermee, hoe werkt dat, hoe klinkt dat, hoe voelt dat…?

  Gemeenteleden van de Lutherse gemeente hebben eind september al een bijdrage geleverd aan dit project door op te schrijven wat hen boeit en inspireert in de kerk. Dit leverde een mooie oogst op: voor de werkgroep een sterke basis om mee te starten.

  Dit project is openbaar! Om 10.30 wordt gestart in de kerkzaal met een ochtendgebed en ieder die wil, kan hierbij aansluiten. Daarna zal de werkgroep aan de slag gaan, grofweg van 11.00 tot 15.30, en is de kerk open om binnen te lopen. Schuif rustig aan, luister of kijk mee, laat je inspireren of weeseen bron van inspiratie.

  Kijk op de site van de kerk voor acutele informatie over dit evenement www.lutherswoerden.nl