Agenda

Agenda | Protestantse Kerk Nederland

  1. De algemene kerkenraad van Almere zoekt nieuwe mogelijkheden om haar missionaire ambitie actief in te vullen: kerk zijn voor de stad en de mensen die er wonen, ongeacht wie of wat zij zijn en ongeacht hun levensovertuiging, met de waarden die vanuit het protestants-christelijk gedachtengoed aangereikt zijn. Dit vraagt om verder denken – nieuwe ideeën, creativiteit, ondernemerschap, netwerken. Hoe krijg je de vier zelfstandige wijkkerkenraden mee in dit proces, die ook staan voor hun eigen identiteit en zelfstandigheid? Terwijl er geen geld is om in menskracht te investeren. Het dalende ledenaantal speelt daarbij een rol.

  2. Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

    Aanmelden

  3. Ruzie rond het sterfbed-Mediation uit de schaduw van recht en in het licht van zingeving.

    • 13.00 uur: Ontvangst• 13.30 uur: Welkom door de dagvoorzitter Cor Schaap; inleiding op het thema door MfN-familiemediator en geestelijk verzorger Jeanine Geijtenbeek• 13.40 uur: Begeleiding van conflicten bij de eindigheid (Belgische stichting ConnFinity)• 14.20 uur: Praktijkverhaal van geestelijk verzorger/ziekenhuispredikant ds. Simone Visser (St. Antonius Ziekenhuis)• 14.40 uur: Wie krijgt de zilvervloot van vader? Over nut en noodzaak van nalatenschapsmediation (mr. dr. Fred Schonewille, o.a. Stichting nalatenschapsmediation)• 15.15 uur: Pauze• 15.30 uur: Praktijkverhaal begrafenisondernemer Areen van der Plas (Barbara Uitvaartverzorging)• 15.50 uur: Forum o.l.v. de dagvoorzitter• 16.45 uur: Afsluiting Prijs: leden Platform Christenmediators gratis, niet-leden € 75,00

  4. Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

    Aanmelden