Agenda

Agenda | Protestantse Kerk Nederland

  1. Ds. Bogerd legt het gedeelte zo uit dat ook degenen die voor het eerst komen gemakkelijk kunnen aanhaken. 

    De bijbellezingen vinden plaats in Maranatha, Tsjerkeloane 15 (tegenover de kerk) in Wâlterswâld op de volgende woensdagavonden: 15 juni, 29 juni, 13 juli, 10 augustus, 24 augustus, 7 september en 21 september. Elke bijbellezing begint om 19.30 uur en eindigt om 20.30 uur.

    De toegang is vrij en na afloop staat de koffie klaar. De avonden zijn ook online te volgen via hervormdwouterswoude.nl.

  2. Het centrale thema tijdens de openingsbijeenkomst is Kerk en theologie in 2040. Dat is ook de titel van een project waarin de PThU en de Protestantse Kerk in Nederland de komende jaren samen optrekken. Prof. dr. Benno van den Toren presenteert dit project namens de PThU samen met een afgevaardigde vanuit de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Tabitha van Krimpen, Jonge Theoloog des Vaderlands, reflecteert op de vraag hoe de kerk en de theologie ook in 2040 aantrekkelijk zijn voor jongeren. NRC-columnist Rosanne Hertzberger is de keynote spreker tijdens deze bijeenkomst. De middag wordt afgesloten met een viering waarin ds. Jasja Nottelman, academiepastor, en ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland voorgaan. Het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken verleent muzikale medewerking aan deze viering.

  3. De training 'Aanvullende homiletische en liturgische vorming' wordt aangeboden aan kerkelijk werkers en betreft de door de synode vereiste aanvullende homiletische en liturgische vorming als bedoeld in artikel 6-1 van de generale regeling preekconsent.*

  4. Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met kliederkerk.

    Aanmelden