Columns

We zouden geweldig veel energie kunnen besparen wanneer voorgangers en gemeenteleden meer wisten van de geschiedenis van het christendom. Ups en downs, meningen, stromingen, trends – het is er allemaal geweest in de loop van de eeuwen. ‘Niets nieuws onder de zon’ zoals Prediker al zei. Toch doen velen maar steeds alsof de Heer nieuwe openbaringen uitstrooit. Het gevolg is vaak scheuring en verwarring. Een kleine kerk in Polen, begin 70 – er jaren van  de vorige eeuw. Een buitenlandse evangelist vertelde hen dat zij verkeerd doopten; dat was alleen voor volwassenen bedoeld. De eerste scheuring. Een volgende evangelist kwam met de doopleer van ‘Jesus only’. Weer een scheuring. Misschien mooie verhalen voor de sponsors thuis, maar deze kleine gemeente in Polen was goed kapot.

Dichtbij huis vrees ik dat we niet veel beter af zijn. Ook wij weten goed van gelijk en ongelijk. Gelovigen stromen heen en weer van de ene gemeente naar de andere. Waar het gevoel, de emotie, niet genoeg aandacht krijgt, lopen mensen weg. Je zou ook eens je gedrag moeten veranderen doordat je verstand wordt gevoed. Waar het verstand, de kennis, teveel aandacht krijgt, raak je mensen kwijt omdat ze te eenzijdig te eten krijgen.

 

Lang leve de kerkgeschiedenis. Zo ongeveer alles waar men zich nu druk over maakt is in het verleden al eens op de een of andere manier voorbijgekomen. En wie de geschiedenis niet kent, zal de fouten die er gemaakt zijn herhalen. Telkens weer. En zodoende veel energie verspelen. Energie, die hard nodig is om discipel te zijn en discipelen te maken.

Subcategorieën

Informeert en inspireert betrokken kerkmensen
Reveil: onafhankelijk, kritisch, scherpzinnig en interkerkelijk