Laten we eerlijk zijn, weinig mensen weten weg met deze opmerking van Jezus: ‘Verkoop alles wat je hebt en volg mij’. Zelfs wanneer je het niet helemaal letterlijk neemt, is het nog lastig om er iets van te begrijpen. Als calvinisten gaan we eerder uit van goed omgaan met wat ons is toevertrouwd. Het begrip ‘rentmeesterschap’ is dan wel volgens sommige politici voor de huidige generatie niet meer goed verstaanbaar, het is wel een uitdaging. Het betekent immers, dat wij niets bezitten. Net als wijzelf, zijn onze spullen en bankrekeningen uiteindelijk eigendom van de Heer. ‘Gekocht en betaald’ zijn wij, met alles er op en er aan.

De vraag is dan, hoe wij omgaan met wat wij hebben. Prachtige dingen zegt Jezus over bijvoorbeeld ‘mot en roest’, de aantasting van alles wat tijdelijk is. Maar toch moeten wij hier en nu leven en onze rekeningen betalen.

Hoe serieus we dit alles nemen, zal weer duidelijk zijn geworden in de resultaten van Kerkbalans. Ook nu zullen er weer goede gevers zijn geweest; mensen die hebben nagedacht over hun toezegging. Maar ook minimalisten, die het maar lastig vinden dat de kerk iets van hen wil. Zij geven weinig of niets; niet omdat zij niet (meer) kunnen geven, maar ze willen niet.  

Zou het een graadmeter zijn met betrekking tot ons begrip van de navolging van Jezus?

En natuurlijk gaat de manier waarop wij omgaan met ons bezit heel veel verder dan Kerkbalans:  Voor wie ben ik een naaste?