Het zou mooi zijn, wanneer de activiteiten van de kerk ook leuk waren. We zullen het zeker moeten proberen. Maar het is niet genoeg. De paus heeft het nieuws volop gehaald met zijn laatste brief, waarin hij duidelijk stelt, dat het werk van de kerk buiten de deur ligt. ‘Maak leerlingen’, zei Jezus. En dat geldt voor binnen en buiten. Leuke diensten en gesprekken zijn meegenomen, maar waar blijft het leerproces? Wat doen we aan discipelschap? Zolang wij vergeten, dat we leerlingen zijn, zullen we ook weinig te zeggen hebben tegen hen die nog niet geloven.

‘Het leven is een krijgsbanier’ wordt niet vaak meer gezongen. Het heeft ook het nieuwste liedboek niet gehaald. In dat lied gaat het over goede en kwade dagen, over wonden en niet vluchten. Dat zag Guido Gezelle als het christenleven kennelijk. Leuk is anders. Maar volgens de dichter gaat het er wel om dat we de banier ‘tot in Gods handen dragen’.

Inzet en toewijding; verlangen om te leren en te groeien. Dat is heel wat anders dan vermaakt worden of op zondag bevestigd worden in wat we toch al weten. Maar het is wel een bron van vreugde en het is denk ik ook meer aansprekend voor hen die (nog) buiten zijn.