Pasen. God heeft bevestigd wie Jezus is, door hem terug te halen uit de dood.

 

Pasen. De overwinning over de dood. Deze is niet meer de duistere slokop, maar de doorgang naar het leven bij en met onze Heer. De poort van het dodenrijk is opengebroken. Duidelijk is nu wie de zeggenschap heeft; wie alle macht heeft in de hemel en op de aarde.

 

En wat betekent dit alles voor ons? Hoe verandert ons bestaan door het leren kennen van de opgestane Heer?

 

Zomaar een verhaal. Eén van vele. Denk niet, dat het altijd zo zal gaan of dat zo zou moeten gaan. God gaat met ieder mens om zoals het volgens hem het beste is.

 

Hij groeide op in een gelovig gezin. Bijbel, gebed, kerkgang. Het maakte deel uit van zijn leven, zonder tegenzin. En dat was niet alles. Hoe er werd omgegaan met en werd gepraat over derden, was zorgvuldig. Geen geklets en hulp werd geboden waar nodig.

 

Toch … Hoewel hij niet twijfelde aan het bestaan van God, was het voor hem wel de vraag wat God en hij met elkaar te maken hadden. Zou iemand hem hebben gevraagd of hij God kende, dan zou hij op die vraag geen antwoord hebben geweten. Leegte, dat was wat hij voelde wanneer het er op aan kwam.

 

Toen kwam de dag dat iemand hem de vraag stelde of hij zich ooit had toevertrouwd aan Jezus. Of hij hem ooit had gevraagd om vergeving van zonden, vergeving van alles wat hem bij God vandaan hield.

 

Die dag veranderde zijn leven. Er werd gebeden, zowel om vergeving als om vervulling met de Heilige Geest. Het resultaat was een gevoel van diepe vreugde. Zekerheid, niet zozeer over het bestaan van God, maar over het vertrouwen dat hij er bij hoorde. Dat hij door God werd gekend en door hem was geaccepteerd. Voor hem was het een ervaring alsof hij een volstrekt nieuw begin maakte, een opnieuw geboren worden.               Een ‘paaservaring’ zou je het kunnen noemen. Maar dan wel samen met een ‘pinksterervaring’. Zei Jezus niet, dat we zouden begrijpen wat hij had gezegd en beloofd, wanneer we de heilige Geest ontvingen?

 

Voor hem was er een nieuwe start. De verwondering over wat er werd gezegd in de kerk waar hij van jongs af aan had gezeten, maar zelden of nooit had verstaan waar het over ging. Alsof zijn oren en zijn hart waren opengegaan.

 

Zomaar een verhaal. Eén van vele. Maar ook een verhaal over het wonder van Pasen. Over de overwinning van Jezus. En een verhaal over het vervolg van Pasen. Een vervolg dat volgens velen lange tijd minder aandacht kreeg dan het verdiende en dat nodig was. Immers, door de Geest van God worden de sluiers van onzekerheid en vaagheid weggenomen. Het symbool van de Geest is niet zomaar een anker.

 

Pasen is verwondering en dankbaarheid. Jezus heeft inderdaad volbracht wat nodig is. Door hem zijn we bevrijd; uit het donker overgezet in het licht.