Wie gaat de strijd winnen: Sinterklaas of de kerstman? In ieder geval die laatstgenoemde niet naar ik hoop. Ik durf niet eens kritiek te leveren op zijn gewicht en omvang, in verband met alle commentaar op een dergelijk commentaar, maar ik heb niets met deze figuur. Die man die, al

hoho-end cadeautjes rondstrooit en – als hij niet in zijn slee vliegt – het gezellige gedrag van de Sint kopieert. Nee, geef mij dan Sint Nicolaas maar. Die probeert in ieder geval op geen enkele manier de aandacht af te leiden van het feest van de geboorte van Jezus. Ik heb zelfs wel eens gedacht dat het lijkt alsof de kerstman Jezus wil verdringen. Maar hoe dan ook, ieder jaar weer wordt er een vergelijking gemaakt tussen de twee: Rondom welke figuur wordt het meeste geld uitgegeven?

Geld, cadeautjes. Elkaar met Sintgedichten op de hak nemen. Doen alsof we blij zijn misschien met wat er gegeven is? Of het teleurgesteld - zijn verbergen, omdat het nét niet is wat er werd verwacht of gehoopt. Maar goed, waarom begin ik hierover? Aan de ene kant omdat meer nooit genoeg is en het hoog tijd wordt dat we ons koopgedrag gaan (of blijven) beperken. En daarbij, omdat ik kortgeleden in de AlleDagKerk op het Begijnhof in Amsterdam werd geprikkeld door een overdenking over Job. Ik realiseerde me, dat ik op de vraag waarom ik geloof, al snel zou komen met een antwoord dat aangaf dat ik geloof om wat er voor mij (en de wereld) door Jezus is gedaan. Dus om wat ik heb gekregen. En kijk dan eens naar wat Satan tegen God zegt in het verhaal, iets als: ‘Logisch toch dat Job gelooft. U geeft hem zoveel. Maar als U dat nu eens allemaal afneemt, gelooft hij dan ook nog’? Denk daar maar eens over na, probeer het je eens voor te stellen. Ben ik in staat om van God te houden om wie Hij is, en niet om wat Hij me geeft, en kan dat?

Ten diepste is dit een gedachtenexperiment, een onmogelijk iets zelfs. Denk maar aan dat joodse verhaal waarin antwoord wordt gegeven op de vraag wie God is. ‘O, dat zal ik je vertellen’, zegt de joodse man tegen de vraagsteller en hij begint over de geschiedenis van het joodse volk. ‘Ja, dat verhaal ken ik wel’, zegt de vrager. ‘Maar wie is God?’ en dan zegt de joodse man: ‘Hoe kan ik anders vertellen wie God is, dan door te vertellen wat Hij heeft gedaan?’

Hoe kunnen wij God kennen, dan door wat Jezus heeft gedaan? Maar houd ik van Hem daarom? Hoe zuiver is dat? Het mag toch wel wat meer zijn, ook al is dat moeilijk uit te leggen.

Er staan een paar cadeaufeesten te wachten deze maand, maar laten we vooral oog en hart hebben voor Hem om wie het allemaal gaat en voor de mensen die we tegenkomen.